Các lỗi chữ ký mà kế toán dễ bị phạt nhất - Học kế toán thuế hồ chí minh

Các lỗi chữ ký mà kế toán dễ bị phạt nhất

Các lỗi chữ ký mà kế toán dễ bị phạt nhất Theo nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định về mức xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán , kiểm toán. Nhằm giúp các bạn tránh các sai sót khi làm việc và bị phạt, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ các lỗi chữ kí thường gặp trong kế toán  các bạn cần lưu ý thêm nhé.

loi-chu-ki-thuong-gap-trong-ke-toan-de-bi-phat

Mức phạt cảnh cáo
-Bản báo cáo minh bạch khi công bố không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được ủy quyền
Mức phạt từ 1-2 triệu đồng
– Lập sổ kế toán thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.
– Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy
– Báo cáo kết quả kiểm kê không có đầy đủ chữ ký theo quy định.
Mức phạt từ 3-5 triệu đồng

– Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu.
– Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn.
– Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định
– Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký.
– Ký chứng từ kế toán mà không đúng thẩm quyền.
– Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký.
– Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ.
– BCTC không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán
– Ký báo cáo kiểm toán trước ngày Ký BCTC được kiểm toán
– Ký báo cáo kiểm toán không đúng thẩm quyền theo quy định
Mức phạt từ 10-20 triệu đồng
– Ký báo cáo kiểm toán khi không phải là kiểm toán viên hành nghề.
– Ký báo cáo kiểm toán quá ba năm liên tục cho một đơn vị được kiểm toán
– Bố trí kiểm toán viên hành nghề ký báo cáo kiểm toán không đúng thẩm quyền theo quy định.
– Phát hành báo cáo kiểm toán mà ngày ký báo cáo kiểm toán trước ngày ký báo cáo tài chính
– Lập báo cáo kiểm toán không có đầy đủ chữ ký của kiểm toán viên hành nghề theo quy định
Mức phạt từ 20-30 triệu đồng
– Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán

Bài viết: “Các lỗi chữ ký mà kế toán dễ bị phạt nhất “

Mời bạn xem thêm lớp học  KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH 

Các từ khóa liên quan: Những sai sót kế toán thường gặp, Lỗi sai khi làm BCTC, sai sót khi quyết toán thuế.

Có thể bạn quan tâm: Sai sót về tờ khai quyết toán thuế TNCN
– Cá nhân thuộc diện khấu trừ toàn phần nhưng vẫn kê vào phụ lục số 1 để quyết toán và ngược lại
– Cá nhân thuộc diện được làm bản cam kết số 02 nhưng vẫn không xóa cột thuế TNCN trong phụ lục số 02.
– Cá nhân không đủ điều kiện làm bản cam kết số 02 nhưng vẫn làm và không tính thuế TNCN phải nộp
– Phản ánh sai chỉ tiêu số 21 và 22 trên tờ khai tổng hợp
– Cá nhân không đủ điều kiện ủy quyền quyết toán nhưng vẫn tích vào ô ủy quyền quyết toán
– Ghi nhận sai số tiền được giảm trừ gia cảnh
– Tính sai thu nhập chịu thuế TNCN

Xem thêm: Điểm mới về doanh nghiệp siêu nhỏ 

Bạn đang quan tâm:  khóa học  KẾ TOÁN SƠ CẤP/CĂN BẢN ?

  • Related Posts

    Thêm bình luận