Các lưu ý về thu hộ, chi hộ - Học kế toán thuế hồ chí minh

Các lưu ý về thu hộ, chi hộ

Các lưu ý về thu hộ, chi hộ- Thế nào là thu hộ, chi hộ? Các khoản thu hộ, chi hộ có phải xuất hóa đơn, kê khai thuế không? Khi doanh nghiệp phát sinh các khoản thu hộ, chi hộ thì kế toán cần phải hạch toán, xử lý như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp những lưu ý về thu hộ, chi hộ.

cac-luu-y-ve-thu-ho-chi-ho

Thu hộ,chi hộ là gì?
Thu hộ, chi hộ là những khoản thu hộ, chi hộ được ủy quyền từ các tổ chức, cá nhân có ủy quyền và có văn bản cụ thể .
Có phải xuất hóa đơn khi thu hộ, chi hộ không?
– Nếu thu hộ thì phải lập hóa đơn GTGT -> Khi trả tiền thu hộ thì lập phiếu chi.
– Nếu chi hộ thì lập phiếu chi -> Khi thu lại tiền chi hộ thì không lập hóa đơn GTGT (Lập chứng từ thu tiền).

Chú ý: Nếu khoản chi hộ mà hóa đơn mang tên công ty chi hộ thì khi thu lại tiền chi hộ thì phải xuất hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT (Thuế suất tương ứng với thuế suất của hàng hóa, dịch vụ đó)

Thu hộ, chi hộ có phải kê khai thuế không?
– Theo quy định tại Thông tư 119/2014/TT-BTC thì hóa đơn các khoản chi hộ, thu hộ không phải tổng hợp trên bảng kê 01-1/GTGT, và 01-2/GTGT. Do đó khoản thu hộ và chi hộ không tổng hợp trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01-GTGT.
– Nếu hóa đơn chi hộ mang tên công ty chi hộ thì công ty chi hộ phải kê khai thuế
Kết luận:
Theo quy định tại khoản 7, điều 5 thông tư 219/2013/TT-BTC, các khoản thu hộ, chi hộ chỉ cần lập chứng từ thu, chi không phải lập hóa đơn, kê khai thuế
Hạch toán các khoản thu hộ, chi hộ
Đối với khoản thu hộ
+ Khi doanh nghiệp thu hộ khách hàng
Nợ TK 111,112
Có TK 3388
+ Trả lại tiền thu hộ
Nợ TK 3388
Có TK 111,112
– Đối với khoản chi hộ
+ Khi doanh nghiệp chi hộ khách hàng
Nợ TK 1388
Có TK 111, 112
+ Khách hàng thanh toán tiền chi hộ
Nợ TK 111, 112
Có TK 1388

Bài viết: ” Các lưu ý về thu hộ, chi hộ “

Các từ khóa liên quan: Thế nào là thu hộ chi hộ,thu hộ chi hộ là gì,mẫu hợp đồng thu chi hộ, thu hộ chi hộ tiếng anh là gì,giấy ủy quyền thu hộ chi hộ

Có thể bạn quan tâm:  Cách lập hóa đơn thu hộ cước vận tải
Theo công văn số 74694/CT-TTHT ngày 6/12/2016
Nếu doanh nghiệp đang làm đại lý cho Hãng vận tải nước ngoài và có thu hộ tiền cước thì khi thu hộ phải lập hóa đơn.
Trên hóa đơn, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ thanh toán(không bao gồm thuế GTGT), dòng thuế suất GTGT không ghi và gạch chéo, dòng thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT đã khấu trừ nộp thay cho Hãng vận tải nước ngoài.

  • Related Posts

    Thêm bình luận