Các trường hợp không phải kê khai thuế GTGT mới nhất - Học kế toán thuế hồ chí minh

Các trường hợp không phải kê khai thuế GTGT mới nhất

Các trường hợp không phải kê khai thuế GTGT mới nhất – Ðối tượng nộp thuế giá trị gia tăng là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu hàng hoá chịu thuế .Bên cạnh đó có một số trường hợp không phải kê khai và nộp thuế GTGT. Vậy đó là những trường hợp nào? Mời các bạn xem bài viết dưới đây.

cac-truong-hop-khong-phai-ke-khai-thue-gtgt-nam-2019

 

Theo Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC (được bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 193/2015/TT-BTC) những trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT gồm có 07 trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT
1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam, gồm các trường hợp:
– Sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị (bao gồm cả vật tư, phụ tùng thay thế);
– Quảng cáo, tiếp thị;
– Xúc tiến đầu tư và thương mại;
– Môi giới bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;
– Đào tạo…
2. Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán
– Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì:
+ Không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT.
+ Cơ sở kinh doanh có tài sản cố định điều chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.
3. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm nông nghiệp chưa chế biến hoặc chỉ qua sơ chế, cụ thể:
– Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.
Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.
– Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%.
4. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về sau
– Khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản khi bị thu hồi đất), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.
– Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục chi để lập chứng từ chi tiền.
– Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.
– Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sử chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo luật định.
5. Tổ chức cá nhân là người không phải nộp thuế GTGT
Ví dụ: Ông A là cá nhân không kinh doanh, bán 01 ô tô 4 chỗ ngồi cho ông B với giá 600 triệu đồng thì ông A không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với số tiền bán được ô tô.
6. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh
Các tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.
7. Các trường hợp khác
Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:
– Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp.
– Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp…
– Thu đòi người thứ 3 của hoạt động bảo hiểm.
– Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.
– Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ:
+ Đại lý bán bảo hiểm;
+ Bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay….mà được áp dụng thuế suất 0%;
– Doanh thu hàng hóa, dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT.
– Cơ sở kinh doanh không phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại. Khi cơ sở kinh doanh bán hàng hóa bị trả lại này trong nội địa thì phải kê khai, nộp thuế GTGT.
– Tổ chức, doanh nghiệp nhận các khoản thù lao từ cơ quan nhà nước do thực hiện hoạt động thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước.
Lưu ý: Cách viết hóa đơn không kê khai, nộp thuế GTGT
– Khi xuất hóa đơn trong 07 trường hợp không kê khai, nộp thuế GTGT thì trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ là giá bán không bao gồm thuế GTGT.
– Tại dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Bài viết:Các trường hợp không phải kê khai thuế GTGT mới nhất “

Các từ khóa liên quan: Thuế GTGT, các phương pháp tính thuế GTGT, đối tượng chịu thuế GTGT, trường hợp không phải kê khai thuế GTGT

Có thể bạn quan tâm: Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT
– Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao hồm cả trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá treinfh sản xuất).
– Nội dung trên hóa đơn phải đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ sô và chữ viết phải liên tục, không được ngắt quãng, không được viết hoặc in đè lên chữ in sẵn hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.
– Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn pahri được thống nhất liên hóa đơn có cùng một số.
– Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Xem thêm: Hướng dẫn hạch toán hàng hóa thiếu, thừa chờ xử lý 

  • Related Posts

    Thêm bình luận