Các vấn đề cần chú ý đối với thuế GTGT

Các vấn đề cần chú ý đối với thuế GTGT

Các vấn đề cần chú ý đối với thuế GTGT

(Hình ảnh: Các vấn đề cần chú ý đối với thuế GTGT)

(Hình ảnh: Các vấn đề cần chú ý đối với thuế GTGT)

1. Người nộp thuế

– Bổ sung thêm đối tượng chịu thuế GTGT là các chi nhánh DN được thành lập để hoạt động mua bán hàng hóa

– Đối tượng chịu thuế GTGT được nhằm tạo sự thống nhất về việc thành lập chi nhánh để mua bán tại Việt Nam.

2. Bạn hiểu như thế nào là thuế suất 0%? Thuế suất 0% được áp dụng cho trường hợp nào?

– Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC thì Thuế suất 0% cung ứng, tiêu dùng cho tổ chức cá nhân ở nước ngoài/ trong khu phi thuế quan.

– Thuế suất thuế GTGT 0% áp dụng cho TH dịch vụ cung ứng tại Việt Nam được thực hiện ở Ngoài Việt Nam.

– Ngoài ra, DN không cần có cam kết của nước ngoài về việc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

3. Kê khai thuế

a. Kê khai thuế GTGT theo PP khấu trừ:

– Theo quy định DN có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên.

– Ngoài ra, nếu muốn áp dụng kê khai thuế GTGT phương pháp khấu trừ thì phải đăng ký với cơ quan thuế.

+ DN có doanh thu dưới 1 tỷ và đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Bạn đang xem: Các vấn đề cần chú ý đối với thuế GTGT

+ DN mới thành lập từ dự án đầu tư

+ DN mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên.

+ Tổ chức nước ngoài, cá nhân, nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ;

b. Kê khai thuế GTGT theo PP trực tiếp là DN hoạt động có doanh thu dưới 1 tỷ, DN mới thành lập.

3. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào

– Thuế GTGT đào vào khi kê khai thuế, khấu trừ bị bỏ sót thì được kê khai, bổ sung trước khi cơ quan thuế kiểm tra

– Để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì DN phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa 20 triệu đồng trở lên.

4. Hoàn thuế là như thế nào?

Kể từ ngày 01/7/2016 Theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC quy định cụ thể như sau:

“…Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo…”

– Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 đối với trường hợp kê khai theo tháng hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 đối với trường hợp kê khai theo quý đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Bài viết: Các vấn đề cần chú ý đối với thuế GTGT

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: những lưu ý trong thuế giá trị gia tăng – những điều cần biết về thuế gtgt – những điều cần lưu ý khi xuất hóa đơn – các vấn đề về thuế giá trị gia tăng – kế toán hóa đơn – hạch toán hóa đơn đầu vào – cách cân đối hóa đơn đầu ra và đầu vào – cách lấy hóa đơn đầu vào

  • Related Posts

    Thêm bình luận