Cách lập báo cáo tài chính BCTC theo thông tư 133 mới nhất - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách lập báo cáo tài chính BCTC theo thông tư 133 mới nhất

Cách lập báo cáo tài chính BCTC theo thông tư 133 mới nhất Hướng dẫn cách lập BCTC theo thông tư 133 mới nhất bao gồm Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Bảng luân chuyển tiền tệ, Bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Dưới đây là cách lập Báo cáo tài chính BCTC theo thông tư 133 mới nhất, kế toán các doanh nghiệp có thể tham khảo.

cach-lap-bao-cao-tai-chinh-bctc-theo-thong-tu-133-moi-nhat

1. Mục đích của báo cáo tài chính.

– Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một DN, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ DN, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. BCTC phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:Tài sản, Nợ phải trả, Vốn chủ sở hữu, Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác, Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh.
– Ngoài các thông tin này, DN còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính”.
Nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các BCTC và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày BCTC.

2. Cách lập Báo cáo tài chính BCTC theo thông tư 133 mới nhất
a.Bảng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh BCKQSXKD

ao-cao-ket-qua-san-xuat-kin-doanh-theo-tt133
b.Bảng cân đối kế toán BCĐKT

bang-can-doi-ke-toan-theo-tt133
c.Bảng luân chuyển tiền tệ LCTT

bang-luan-chuyen-tien-te-theo-tt133
d.Bảng Thuyết minh báo cáo tài chính TMBCTC

bang-thuyet-minh-BCTC-theo-tt133

3. Đối tượng áp dụng, trách nhiệm lập và chữ ký trên BCTC.
– Đối tượng lập Báo cáo tài chính năm.
+ Hệ thống BCTC năm được áp dụng cho tất cả các loại hình DN có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước.
+ Việc ký BCTC phải thực hiện theo quy định của Luật Kế toán.
– Trường hợp DN không tự lập BCTC mà thuê đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán lập BCTC.
Người hành nghề thuộc các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán phải:
+ Ký và ghi rõ số giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.
+ Tên đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán trên BCTC của đơn vị.

4. Thời hạn nộp Báo cáo tài chính theo Thông tư 133:
– Tất cả các DN nhỏ và vừa phải lập và gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính cho các cơ quan có liên quan theo quy định.
Nơi nhận báo cáo tài chính năm được quy định như sau:
+ Các doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính năm cho cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thống kê.
+ Các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao thì ngoài việc nộp Báo cáo tài chính năm cho các cơ quan theo quy định (Cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thống kê) còn phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.

Bạn đang xem bài viết“Cách lập báo cáo tài chính BCTC theo thông tư 133 mới nhất”

Các từ khóa liên quan: Mẫu báo cáo tài chính excel,mẫu báo cáo tài chính thông tư 133 excel,báo cáo tài chính thông tư 200,cách lập báo cáo tài chính trên excel,thuyết minh báo cáo tài chính,bảng cân đối kế toán

Có thể bạn quan tâm: Khái niệm Thuế môn bài?
Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm. Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương.

  • Related Posts

    Thêm bình luận