#1. Cách lập công thức chuyển đổi số thành chữ trong Excel

Cách lập công thức chuyển đổi số thành chữ trong Excel

Cách lập công thức chuyển đổi số thành chữ trong Excel – Trong công việc hằng ngày khi làm việc trên những bảng tính, bạn cần in một danh sách các hóa đơn với các đơn giá được định sẵn tuy nhiên khi bạn nhập đơn giá với số tiền là các con số tự nhiên nhưng khi in hóa đơn người ta lại yêu cầu phải có số tiền là các con số và kèm theo đó là số tiền được ghi bằng chữ vậy phải làm sao? Bài viết dưới đây, hướng dẫn cách chuyển đổi số thành chữ trong Excel đơn giản và dễ dàng.

(Hình ảnh: Cách lập công thức chuyển đổi số thành chữ trong Excel)

(Hình ảnh: Cách lập công thức chuyển đổi số thành chữ trong Excel)

A. Chuyển đổi số thành chữ VNĐ bằng MARCO:

Bước 1: Vào Menu Tools => Macro => Visual Basic Editor

Bước 2: Chọn Insert => Module. Rồi gõ nội dung hàm vào.

Sau khi gõ xong chọn Close And Return bảng tính. Trong bảng tính ta có thể dùng hàm này như các hàm khác của Excel. 

* Bạn Add In hàm này vào thư mục XLSTAR trong đường dẫn Program File => MicroSoft Office => OFFICE11 => XLSTAR (Có thể ghi File có Macro vừa viết thành File *.XLA trong thư mục nói trên) nếu muốn tất cả mọi File trong Excel đều sử dụng được hàm này.

** Dưới đây là nội dung hàm đổi số thành chữ VNĐ:

Function Doi3so(Sso As Integer) As String Dim Tam As String Dim xx As Integer Dim hgtram As Integer Dim hgchuc As Integer Dim hgdonvi As Integer Dim Chu(15) 

Tam = “” Chu(1) = “một ” Chu(2) = “hai ” Chu(3) = “ba ” Chu(4) = “bốn ” Chu(5) = “năm ” Chu(6) = “sáu ” Chu(7) = “bảy ” Chu(8) = “tám ” Chu(9) = “chín ” 

hgtram = Int(Sso / 100) xx = Sso Mod 100 hgchuc = Int(xx / 10) hgdonvi = xx Mod 10 If hgtram > 0 Then Tam = Chu(hgtram) + “trăm ” End If If hgchuc = 1 Then Tam = Tam + “mười ” Else If hgchuc > 1 Then Tam = Tam + Chu(hgchuc) + “mươi ” End If If (hgchuc = 0) And (hgdonvi > 0) And (hgtram > 0) Then Tam = Tam + “lẻ ” End If End If If hgdonvi > 0 Then If (hgchuc > 0) And (hgdonvi = 5) Then Tam = Tam + “lăm ” Else If (hgchuc > 1) And (hgdonvi = 1) Then Tam = Tam + “mốt ” Else Tam = Tam + Chu(hgdonvi) End If End If End If Doi3so = Tam End Function 

Function DOI12SO(Chuoi12$) As String Dim XXX As String Dim KQ As String Dim i As Integer Dim Stien As Integer Dim LOP(6) As String Dim MSO(5) As Integer 

Bạn đang xem: Cách lập công thức chuyển đổi số thành chữ trong Excel 

LOP(4) = “” LOP(1) = “tỉ ” LOP(2) = “triệu ” LOP(3) = “ngàn ” Do While Len(Chuoi12$) < 12 Chuoi12$ = ” ” + Chuoi12$ Loop 

MSO(1) = 0 XXX = Left$(Chuoi12$, 3) MSO(2) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 4, 3) MSO(3) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 7, 3) MSO(4) = Val(Trim(XXX)) XXX = Right$(Chuoi12$, 3) MSO(5) = Val(Trim(XXX)) KQ = “” For i = 1 To 4 Stien = MSO(i + 1) If Stien > 0 Then KQ = KQ + Doi3so(Stien) + LOP(i) End If Next i KQ = UCase(Left(KQ, 1)) + Mid(KQ, 2) + “đồng chẵn” DOI12SO = “(Bằng chữ: ” + KQ + “)” End Function Function DSTC(Sotien$) As String DSTC = DOI12SO(Sotien$) End Function

* Chú ý: Phải gõ các chữ tiếng Việt có dấu lại dù khi gõ trong Visual Editor thì nó không hiện chữ Việt. Để chắc ăn thì bạn chỉ dùng Font chữ 1 byte. Trong bảng tính. ta viết hàm theo cú pháp =DSTC() hay =DSTC() rồi Enter

B. Chuyển đổi số thành chữ VNĐ bằng cách sử dụng phần mềm AccHelper:

Bước 1: Tải phần mềm đổi số thành chữ AccHelper về máy. ( LIÊN HỆ BỘ PHẬN LIVECHAT ĐỂ NHẬN LINK TẢI)

Bước 2: Tiến hành cài đặt công cụ vào Excel như hướng dẫn:

** Cách chuyển số thành chữ trong Excel 2003:

– Các bạn mở File Excel bất kỳ => Vào “ Tools ” => Add-ins

– Hộp thoại “Add-ins” xuất hiện => Chọn “ Browse…” => Chọn đường dẫn tới phần mềm mà về máy tính của bạn => Chọn File có tên “ AccHelperEx

– Sau khi chọn xong thì bấm nút “OK” trên hộp thoại.

** Nếu bạn sử dụng phần mềm Excel 2010, excel 2013:

– Mở File Excel bất kì, sau đó chọn File =>Options =>Excel Options => Add-ins =>Go

– Trên hộp thoại Add-ins => Browse rồi chọn AccHelperEx => OK

** Chuyển đổi số thành chữ VNĐ trong Excel

– Di chuyển chuột đến vị trí cần chuyển và gõ cú pháp: =VND(ô muốn chuyển số thành chữ) => Enter.

– Chú ý:

+ Nếu sử dụng font Vntimes, sử dụng câu lệnh như sau: =VND(số ô muốn chuyển,1)

+ Nếu sử dụng font VNI, sử dụng câu lệnh như sau: =VND(số ô muốn chuyển,2)

+ Trường hợp có số lẻ, sử dụng câu lệnh như sau =VND(ô muốn chuyển,”đồng”,”ảo”,3)

C. Chuyển đổi số thành chữ VNĐ trong Excel bằng vnTools:

Bước 1: Các bạn Download Tools đổi số thành chữ. ( LIÊN HỆ BỘ PHẬN LIVECHAT ĐỂ NHẬN LINK TẢI)

Bước 2: Thêm công cụ này vào phần mềm Excel. Để thêm được công cụ này, các bạn làm như sau:

– Nếu bạn sử dụng phần mềm Excel 2007 thì bấm vào nút to, tròn ở góc đỉnh bên trái màn hình; trường hợp bạn sử dụng phiên bản 2010, 2013 thì bấm chọn File.

– Chọn “Options

– Chọn “Add-Ins“, chọn “Excel Add-Ins” và chọn “Go

Bước 3: Tại hộp thoại “Add-Ins” bấm chọn “Browse” và chọn File Ufunctions.xla trong C:\Program Files\vnTools

vnTools xuất hiện ở dạng thanh công cụ, có hộp thoại thao tác tương tự như các hàm của Excel – trong đó bạn có thể chọn ô chứa chuỗi kết quả, ô chứa số cần chuyển đổi,…

* Chú ý: Trường hợp bạn muốn chuyển đổi số thành chữ theo tiếng anh, các bạn thực hiện tương tự như chuyển đổi thành chữ theo Tiếng Việt nhưng thay vì chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (VN) thì các bạn chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (EN).

Bài viết: Cách lập công thức chuyển đổi số thành chữ trong Excel 

học-kế-toán-thực-hành

 

Tags từ khóa: chuyển số thành chữ trong excel 2016 – lập công thức số tiền bằng chữ trong excel – code chuyển số thành chữ trong excel – hàm vnd trong excel 2010 – acchelper excel 2007 – đổi số thành chữ có dấu phẩy – đổi số thành chữ đơn vị là mét vuông – vntools 1.2.0 for office 2010

  • Related Posts

    Thêm bình luận