Cách lập hóa đơn có nhiều mặt hàng hơn số dòng trên hóa đơn - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách lập hóa đơn có nhiều mặt hàng hơn số dòng trên hóa đơn

Cách lập hóa đơn có nhiều mặt hàng hơn số dòng trên hóa đơn – Trường hợp khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một hóa đơn thì phải xử lý như thế nào? Mời các bạn tham khảo bài viết sau đây nhé!

(Hình ảnh: Cách lập hóa đơn có nhiều mặt hàng hơn số dòng trên hóa đơn)

Khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu số hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng mua nhiều hơn số dòng ghi trên hóa đơn, người bán hàng có thể chọn một trong 2 cách sau để xử lý (Theo Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định):

Cách 1: Người bán có thể ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn, cụ thể:

– Dòng ghi hàng hóa cuối cùng của số hóa đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hóa đầu số hóa đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”.

– Các hóa đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hóa đơn này đến hóa đơn khác.

– Ở số hóa đơn đầu tiên phải ghi đầy đủ thông tin của người bán và người mua.

– Ở số hóa đơn cuối cùng ghi:

+ Chữ ký và dấu người bán (nếu có)

+ Chữ ký người mua (Nếu có)

+ Giá thanh toán

+ Phụ thu, phí thu thêm, chiết khấu thương mại

+ Thuế giá trị gia tăng

+ Gạch chéo những phần còn trống (nếu có).

Bạn đang xem: Cách lập hóa đơn có nhiều mặt hàng hơn số dòng trên hóa đơn

Cách 2: Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

– Nội dung ghi trên hóa đơn:

+ Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày…, tháng…. năm…”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

+ Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

– Nội dung trên bảng kê:

Bảng kê do người bán tự thiết kế phải đảm bảo các nội dung chính như sau:

  • Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, MST
  • Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền.

+ Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số… Ngày… tháng…. năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán, người mua như trên hóa đơn.

+ Nếu bảng kê có hơn một (01) trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai, trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán, người mua như trên hóa đơn.

+ Nếu người bán nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế GTGT) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn GTGT.

+ Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

học kế toán thực hành

Bài viết: Cách lập hóa đơn có nhiều mặt hàng hơn số dòng trên hóa đơn

Có thể bạn quan tâm:

Quy định về việc bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc lập hóa đơn

– Khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bên bán có thể không lập hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn GTGT khi tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần ( trừ trường hợp bên mua yêu cầu lập và giao hóa đơn)

– Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, trên bảng kê phải ghi đầy đủ thông tin của bên bán và bên mua…

– Cuối mỗi ngày, người bán lập hóa đơn ghi số tiền bán hàng hóa, dịch vụ trong ngày, ký tên và giữ liên giao cho người mua.

Lưu ý: Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn cuối ngày ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

Cách lập hóa đơn có nhiều mặt hàng hơn số dòng trên hóa đơn Thiên Nga
Cách lập hóa đơn có nhiều mặt hàng hơn số dòng trên hóa đơn

Summary:

5

  • Related Posts

    Thêm bình luận