Cách phân bổ thu nhập để giảm số tiền đóng thuế TNCN

Cách phân bổ thu nhập để giảm số tiền đóng thuế TNCN

Cách phân bổ thu nhập để giảm số tiền đóng thuế TNCN

cach-phan-bo-thu-nhap-de-giam-tien-dong-thue-tncn

(Hình ảnh: Cách phân bổ thu nhập để giảm số tiền đóng thuế TNCN)

Câu hỏi rất nhiều kế toán thắc mắc: “Mọi khoản phụ cấp, trợ cấp (như tiền ăn giữa ca, tiền điện thoại, công tác phí…) thì kế toán của Công ty đều đưa vào một khoản thu nhập duy nhất, đó là tiền lương; nên hằng tháng chúng tôi phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên toàn bộ khoản tiền trên. Vậy có cách nào để phân bổ những khoản phụ cấp, trợ cấp trên đúng luật nhằm giảm số tiền thuế TNCN cho người lao động (NLĐ) hay không? – Vũ Thúy Hồng”

Để phần nào giúp các bạn hiểu rõ về vấn đề nêu trên nhằm đảm bảo được quyền lợi chính đáng của mình; Xin chia sẻ một số nội dung này theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thứ nhất, kế toán của Công ty phải có trách nhiệm phân bổ các khoản thu nhập, phụ cấp, trợ cấp… của NLĐ một cách đúng luật, đúng thực tế để đảm bảo được quyền lợi chính đáng của NLĐ. Mọi khoản phụ cấp, trợ cấp của NLĐ mà kế toán đều đưa vào một khoản thu nhập duy nhất (tiền lương) là việc làm gây thiệt hại cho NLĐ.

Thứ hai, theo quy định của pháp luật hiện hành thì nhiều khoản phụ cấp, trợ cấp sẽ được trừ trước khi tính thuế TNCN. Bởi vậy, kế toán cần phải phân bổ thu nhập của NLĐ đúng với thực tế và quy định của pháp luật để đảm bảo lợi ích tối đa của NLĐ. Sau đây, là đơn cử các khoản được trừ tiêu biểu (hầu như ở doanh nghiệp nào cũng có):

– Phụ cấp công tác phí: Nếu doanh nghiệp có khoản phụ cấp cho NLĐ đi công tác thì khoản tiền này NLĐ không phải đóng thuế TNCN (Doanh nghiệp cần phải có quy chế rõ ràng, theo đó quy định rõ điều kiện được hưởng và mức hưởng tiền phụ cấp công tác phí). Nội dung này được quy định tại Khoản 2.9 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

– Tiền phụ cấp điện thoại: Hiện tại, pháp luật hiện hành chưa quy định rõ về vấn đề này, chỉ quy định các khoản phụ cấp phải ghi rõ điều kiện được hưởng và mức hưởng trong hợp đồng lao động hoặc quy chế của Công ty (Doanh nghiệp quy định phụ cấp tiền điện thoại bao nhiêu thì được miễn tiền thuế TNCN bấy nhiêu).

– Tiền phụ cấp trang phục: Không quá 5.000.000 đồng/người/năm (Xem thêm Khoản 2.7 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC).

– Tiền ăn giữa ca: Không quá 730.000 đồng/người/tháng (Xem thêm Khoản 4 Điều 25 Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH).

Ngoài ra, còn có nhiều khoản trợ cấp, phụ cấp khác không phải đóng thuế TNCN.

Nguồn:Thư viện pháp luật

Bài viết: Cách phân bổ thu nhập để giảm số tiền đóng thuế TNCN

học kế toán thực hành

Tags từ khóa: cách phân bổ lương 2018 – cách phân bổ tiền đóng bảo hiểm – phụ cấp xăng xe tối đa 2018 – chi phí lương không đóng bảo hiểm 2018 – cách trốn đóng bhxh – cách lách bảo hiểm xã hội 2018 – lách đóng bhxh năm 2018 – bảng lương đóng bhxh 2018

  • Related Posts

    Thêm bình luận