Cách tính bảo hiểm thất nghiệp mới nhất - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách tính bảo hiểm thất nghiệp mới nhất

Cách tính bảo hiểm thất nghiệp mới nhất. Hướng dẫn cách tính bảo hiểm thất nghiệp mới nhất. Tính bảo hiểm thất nghiệp 2019.

Bảo hiểm thất nghiệp là một trong những loại bảo hiểm xã hội bắt buộc phải có khi người lao động ký kết hợp đồng lao động với các doanh nghiệp. Đây là loại bảo hiểm bắt buộc đề phòng trong trường hợp không may bị thất nghiệp và sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả một khoản nhất định hỗ trợ người thất nghiệp đi tìm việc khác. Bảo hiểm trợ cấp cho người mất việc nếu đáp ứng đủ các yêu cầu, hỗ trợ trong thời gian tìm việc làm và để tìm hiểu cách tính bảo hiểm thất nghiệp xem bạn sẽ nhận được bao nhiêu và như thế nào thì trong bài viết này sẽ làm rõ mọi vấn đề trên.

cach-tinh-bao-hiem-that-nghiep-moi-nhat

Tiền trợ cấp thất nghiệp được tính theo công thức sau:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng = Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp x 60%

– Với người lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước: Tiền trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở.

– Với người lao động hưởng lương từ doanh nghiệp: Tiền trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng.

a) Trường hợp những tháng cuối cùng trước khi thất nghiệp, người lao động có thời gian gián đoạn đóng BHTN thì 06 tháng liền kề để tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp là bình quân tiền lương của 06 tháng đóng BHTN trước khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Ví dụ 1: Bà Hồng Minh Tú giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 24 tháng với Trường tiểu học A với mức lương như sau:
– Từ ngày 01/9/2013 đến ngày 31/8/2014 là 2.000.000 đồng/tháng,
– Từ ngày 01/09/2014 đến 31/8/2015 là 4.000.000 đồng/tháng.
– Tuy nhiên, từ ngày 01/1/2015 đến ngày 30/6/2015, bà Tú nghỉ hưởng chế độ thai sản.
=> Sau đó, do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động vì vậy bà Tú đã làm đơn xin nghỉ việc theo quy định của pháp luật lao động và ngày 01/7/2015 trường tiểu học A ban hành quyết định nghỉ việc cho bà Tú, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

-> Như vậy: Mức tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của bà Tú là bình quân tiền lương của 06 tháng liền kề trước khi bà nghỉ việc mà có đóng bảo hiểm thất nghiệp (tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12/2014).

=> Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của bà Tú là (2.000.000 đồng x 2 tháng + 4.000.000 đồng x 4 tháng)/6 x 60% = 2.000.000 đồng/tháng.

Ví dụ 2: Ông Đào Văn B có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục 38 tháng (từ ngày 01/01/2012 đến ngày 28/02/2015), mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp 06 tháng cuối trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (từ tháng 9/2014 đến tháng 2/2015) là 8.000.000 đồng/tháng, ông B được hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian 03 tháng (thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông B tính từ ngày 05/4/2015 đến ngày 04/7/2015).

– Ngày 02/5/2015, ông B giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng với doanh nghiệp X (mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp là 7.000.000 đồng/tháng) và thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định. Ông B bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 02/5/2015 và được bảo lưu 26 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

– Do ốm đau cần phải điều trị dài ngày nên ngày 28/7/2015 ông B thỏa thuận với doanh nghiệp X để chấm dứt hợp đồng lao động và nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp lần hai. Sáu tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp để làm căn cứ tính mức trợ cấp thất nghiệp của ông B là các tháng sau: tháng 12/2014 và tháng 01, 02, 5, 6, 7/2015.

=> Như vậy, mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của ông B là (8.000.000 đồng x 3 tháng + 7.000.000 đồng x 3 tháng)/6 x 60% = 4.500.000 đồng/tháng.

Ví dụ 3:

Ông Trần Văn Nghiệp đóng Bảo hiểm thất nghiệp tổng cộng là 50 tháng với lương bình quân 6 tháng cuối cùng là 5.000.000đ

Thời gian được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp của ông Nghiệp được tính như sau:

+ 36 tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp đầu tiên ⇒ được hưởng 3 tháng trợ cấp

+ 12 tháng tiếp theo ⇒  được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp

+ 2 tháng cuối ⇒  cộng dồn vào lần hưởng Bảo hiểm thất nghiệp sau.

⇒ Tổng cộng 4 tháng

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng háng của ông Nghiệp là: 5.000.000đ x 60% = 3.000.000đ/tháng

Bài viết: Cách tính bảo hiểm thất nghiệp mới nhất

Có thể bạn quan tâm:

Điều Kiện Nhận Bảo Hiểm Thất Nghiệp

– Người lao động sẽ nhận được bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp tiền thất nghiệp nếu đã đóng đủ từ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi nghỉ việc.
– Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm.
– Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.

Xem thêm: Luật bảo hiểm thất nghiệp mới nhất.

  • Related Posts

    Thêm bình luận