Cách tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân – Có File Excel

Cách tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân – Có File Excel

Cách tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân – Có File Excel – Hướng dẫn cách làm bảng tính thuế TNCN mới nhất hiện nay. Tải Download File Excel tính thuế TNCN.

(Hình ảnh: Cách tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân – Có File Excel)

(Hình ảnh: Cách tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân – Có File Excel)

*** Trong bảng tính thuế TNCN các bạn cần phải thể hiện được những yếu tố quan trọng như
 – Loại HĐLĐ: với mỗi loại HĐLĐ sẽ đưa ra những cách tính thuế TNCN khác nhau.
+ Với HĐLĐ ký >= 3 tháng: sẽ tính theo biểu lũy tiến từng phần
+ Với HĐLĐ ký < 3 tháng: sẽ khấu trừ 10% ngay khi chi trả (với thu nhập >=2tr)
+ Chú ý với những người có thu nhập từ nhiều nơi phải tính cẩn thận
– Tổng thu nhập theo số ngày công đi làm thực tế
– Các khoản được miễn thuế TNCN như: tiền ăn, tiền điện thoại, tiền thuê nhà…
– Các khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN như: giảm trừ bản thân, giảm trừ người phụ thuộc
=> Bạn có được số tiền sẽ bị tính thuế TNCN của người lao động.
=> Tính ra được số tiền thuế họ phải nộp
– Để có được tổng thu nhập của người lao động thì kế toán cần có bảng chấm công, bảng tính lương để tính sau đó mới tính đến tiền thuế TNCN.
**** Tải Download File Excel tính thuế TNCN mới nhất hiện nay: 

<<<<< LINK DOWNLOAD >>>>>

Bài viết: Cách tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân – Có File Excel
học-kế-toán-thực-hành
Bạn có thể quan tâm: Hóa đơn chưa thanh toán có được khấu trừ thuế không?
*** Căn cứ:
+ Tại điều 1 khoản 10 của Thông tư 26/2015/TT-BTC
+ Tại Điều 18, Khoản 1 của Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định đối tượng được hoàn thuế GTGT
*** Như vậy:
– Những hóa đơn dn mua trả chậm nên chưa thanh toán thì dn vẫn được kê khai thuế GTGT đầu vào nếu hàng hóa đó chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng.
– DN phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ khi dn thanh toán mà không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa dịch vụ có giá trị trên 20 triệu đồng.
– DN không phải điều chỉnh giảm cho đến khi đến thời hạn thanh toán mà dn chưa thanh toán tiền hàng.
– DN được hoàn thuế GTGT khi dn có số thuế GTGT lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cskd được hoàn thuế mà không phụ thuộc trong đó có số thuế GTGT của hàng hóa chưa thanh toán hoặc đã thanh toán tiền hàng.

  • Related Posts

    Thêm bình luận