Cách viết hóa đơn điều chỉnh khi viết sai hóa đơn GTGT - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách viết hóa đơn điều chỉnh khi viết sai hóa đơn GTGT

Cách viết hóa đơn điều chỉnh khi viết sai hóa đơn GTGT –  Hướng dẫn cách lập hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp viết sai hóa đơn GTGT đã giao cho khách hàng và 1 trong 2 bên hoặc cả 2 bên đã kê khai thuế.

(Hình ảnh: Cách viết hóa đơn điều chỉnh khi viết sai hóa đơn GTGT)

Theo khoản 3, điều 20, thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về việc lập hóa đơn điều chỉnh như sau:

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Các trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh gồm:

(1) Hóa đơn viết sai không ảnh hưởng đến số tiền: sai ngày tháng, tên hàng hóa, mã số thuế, địa chỉ,…

Những hoá đơn điều chỉnh mà không ảnh hưởng đến số tiền, tiền thuế chỉ cần kẹp cùng với hoá đơn cũ và Biên bản điều chỉnh để giải trình với cơ quan thuế.

(2) Hóa đơn viết sai có ảnh hưởng đến số tiền: sai thuế suất, tiền thuế,… (điều chỉnh tăng/giảm)

Lưu ý: Hóa đơn điều chỉnh giảm thì không được viết âm nhưng khi kê khai phải kê khai âm hoặc trừ số tiền đó.

(3) Điều chỉnh chiết khấu thương mại

Lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh khi số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc kỳ chiết khấu hàng bán.

Ví dụ 1: Hóa đơn số …., ký hiệu …., lập ngày 01/02/2018. Đến ngày 30/07/2018 phát hiện ghi sai số tiền viết bằng chữ, ghi đúng là: Hai trăm nghìn đồng chẵn, nhưng hóa đơn viết sai là: Hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn, hoá đơn này 2 bên đã kê khai vào tháng 06/2018.

Ở tiêu mục “Tên hàng hóa, dịch vụ” xử lý như sau: (Các mục còn lại ghi lại bình thường)

STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
123456 = 4 x 5
01Điều chỉnh dòng tiền bằng chữ của hóa đơn số …., ký hiệu …., ngày 01/02/2018 từ “Hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn” thành “Hai trăm nghìn đồng chẵn”
Cộng tiền hàng:……………………………………………………………………………………………………………….
Thuế suất GTGT:…………………………Tiền thuế GTGT:…………………………………………………………..
Tổng cộng tiền thanh toán:……………………………………………………………………………………………….
Số tiền viết bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng chẵn

Bạn đang xem: Cách viết hóa đơn điều chỉnh khi viết sai hóa đơn GTGT

Ví dụ 2: Giả sử, hóa đơn số…, ký hiệu… lập ngày 20/02/2018. Đến ngày 01/06/2018 phát hiện ghi sai thuế suất trên hóa đơn, ghi đúng là 10% nhưng hóa đơn viết sai là 0%, bên bán đã kê khai vào tháng 03/2018. Tổng cộng tiền hàng là 5.000.000 đ.

Cách xử lý trên hóa đơn điều chỉnh như sau:

STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
01Điều chỉnh tăng thuế suất thuế GTGT của hóa đơn số…………., ký hiệu…………….,ngày 20/02/2018 từ 0% thành 10%
Cộng tiền hàng:……………………………………………………………………………………………….5.000.000
Thuế suất GTGT:……………10%………………Tiền thuế GTGT:…………………………………….500.000
Tổng cộng tiền thanh toán:……………………………………………………………………………….5.500.000
Số tiền viết bằng chữ:………Năm triệu năm trăm nghìn đồng chẵn………………………………………….

Ví dụ 3: Ngày 15/01/2018, cty A xuất bán cho cty B 5.000 sản phẩm X giá bán chưa thuế là 11.000đ/sp và 2 bên đã kê khai vào tháng 03/2018. Đến 20/05/2018, cty B phát hiện hóa đơn đã lập ghi sai đơn giá, đúng phải là 10.000đ/sp. Cty A có trách nhiệm lập hóa đơn điều chỉnh giảm giá cho 5.000 sp trên.

STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
01Điều chỉnh giảm đơn giá cho hóa đơn số…………., ký hiệu…………….,ngày 15/01/2018 từ 11.000đ/sp thành 10.000đ/spSản phẩm5.00010.00050.000.000
Cộng tiền hàng:…………………………………………………………………………………………….50.000.000
Thuế suất GTGT:……………10%………………Tiền thuế GTGT:…………………………………5.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán:…………………………………………………………………………….55.000.000
Số tiền viết bằng chữ:……………..Năm mươi lăm triệu đồng chẵn………………………………………….

 

học kế toán thực hành

Bài viết: Cách viết hóa đơn điều chỉnh khi viết sai hóa đơn GTGT

Có thể bạn quan tâm:

Cách xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT đã giao cho KH nhưng chưa kê khai thuế

Bên bán lập biên bản thu hồi từ KH các liên của số hóa đơn viết sai đã lập.

Sau đó kế toán gạch chéo các liên của hóa đơn viết sai, và lưu giữ số hóa đơn này để giải trình với Thuế khi có yêu cầu.

Đồng thời kế toán cũng xuất hóa đơn mới (hóa đơn lập đúng) giao cho KH

Cuối cùng thực hiện kê khai thuế dựa trên hóa đơn mới viết đúng

Cách viết hóa đơn điều chỉnh khi viết sai hóa đơn GTGT Thiên Nga
Cách viết hóa đơn điều chỉnh khi viết sai hóa đơn GTGT

Summary:

5

  • Related Posts

    Thêm bình luận