Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm thuế, doanh thu - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm thuế, doanh thu

Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm thuế, doanh thu. Hóa đơn xuất điều chỉnh tăng giảm kê khai thuế thế nào? Điều chỉnh giảm doanh thu và thuế GTGT đầu ra trên tờ khai bổ sung điều chỉnh như thế nào?… Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho bạn nắm rõ cách viết như thế nào.

Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh tăng giảm thuế, doanh thu

Hình ảnh: Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh tăng giảm thuế, doanh thu

1. Cách viết hóa đơn GTGT điều chỉnh tăng giảm thuế, doanh thu.

Hóa đơn điều chỉnh tăng giảm được lập khi phát hiện hóa đơn GTGT có sai sót làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp như: Sai số lượng hàng hóa, đơn giá, thuế suất, tiền thuế và đã kê khai. Hoặc kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu mới lập hóa đơn điều chỉnh.

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

(Theo điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014)

  • Trường hợp hóa đơn GTGT viết sai của 1 trong 2 bên (bán hoặc mua) hoặc cả 2 bên đã được kê khai thì phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn điều chỉnh.
  • Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh

==> Viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm xảy ra 3 trường hợp sau:

  •  Điều chỉnh tăng doanh thu và thuế suất.
  •  Điều chỉnh giảm thuế suất.
  •  Điều chỉnh hoá đơn chiết khấu thương mại.

2. Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm

“Căn cứ quy định tại khoản 3, điều 20 thông tư 39/2014/TT-BTC, đối với hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu, giảm thuế theo quy định thì thực hiện kê khai:
– Đối với bên bán hàng thì thực hiện kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm vào Bảng kê mẫu 01-1/ GTGT và ghi giá trị âm.
– Đối với bên mua thì thực hiện kê khai mẫu 01-2/GTGT và ghi giá trị âm.
Hiện tại Tổng cục Thuế đã hỗ trợ việc nhập số âm tại bảng kê 01-1/GTGT, 01-2/GTGT trên ứng dụng HTKK, iHTKK.”

(Theo Công văn 3430/TCT-KK ngày 21/08/2014)

==> Cách kê khai âm: đặt đấu trừ (-) trước, sau đó nhập số tiền.

Bài viết: “Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh tăng giảm thuế, doanh thu”

Có thể bạn quan tâm: “Hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu vừa được xét hoàn thuế nhập khẩu, vừa được miễn thuế xuất khẩu khi tái xuất”

– Hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu được xét hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu khi tái xuất (trừ trường hợp đã được miễn thuế quy định tại khoản 1 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC).

Trường hợp hàng hoá tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu hoặc hàng hoá tạm xuất khẩu để tái nhập khẩu, nếu đã thực tái xuất khẩu hoặc tái nhập khẩu trong thời hạn nộp thuế thì không phải nộp thuế nhập khẩu hoặc thuế xuất khẩu tương ứng với số hàng hoá thực tế đã tái xuất hoặc tái nhập khẩu.

(Theo Khoản 6, Điều 114, Thông tư số 38/2015/TT-BTC)

  • Related Posts

    Thêm bình luận