Cách xử lí chi phí tiền thưởng ngày lễ tết - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách xử lí chi phí tiền thưởng ngày lễ tết

Cách xử lí chi phí tiền thưởng ngày lễ tết – Tiền thưởng ngày lễ tết có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? Có phải chịu thuế TNCN không? Cách hạch toán như thế nào? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

cach-xu-li-chi-ttpphi-tien-thuong-le-tet

 

1.Tiền thưởng lễ tếtcó được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN?
Theo Điều 2, khoản 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, quy định về các khoản thu nhập chịu thuế TNCN như sau:
“ 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm:

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán.
Kết luận:
=>Khoản tiền thưởng lễ tết là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công và phải chịu thuế TNCN.
=> Phải khấu trừ thuế TNCN tại thời điểm chi trả, theo biểu suất lũy tiến từng phần.
2. Tiền thưởng lễ tết có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không?
Theo Điều 6, Thông Tư 96/2015/TT-BTC quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:
“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:
Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động KHÔNG được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.”
Kết luận:
Tiền thưởng lễ tết được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN nếu các khoản chi này được ghi cụ thể và mức được hưởng tại một trong các văn bản sau:
– Hợp đồng lao động;
– Thỏa ước lao động tập thể;
– Quy chế tài chính của công ty;
– Quy chế thưởng theo quy chế tài chính của công ty;
Đồng thời kèm theo các chứng từ dưới đây:
– Quyết định thưởng và danh sách thưởng của công ty;
– Chứng từ chi tiền thưởng;
3. Cách hạch toán tiền thưởng lễ tết
– Ghi nhận chi phí tiền thưởng
Nợ TK 641; 641; 622; 627; 154
Có TK 334
– Trích thuế TNCN (nếu có)
Nợ TK 334
Có TK 3335
– Thanh toán tiền thưởng
Nợ TK 334
Có TK 111; 112

Lưu ý :
– Tiền thưởng ngày lễ tết không phải tiền trợ cấp ngày lễ tết mang tính phúc lợi.
– Tiền thưởng gắn liền với mức lương, và mức độ hoàn thành công việc, có thể được chia hàng tháng, hoặc từng đợt trong năm.
– Trợ cấp phúc lợi được chia đều cho các cá nhân người lao động, được chia vào những kỳ nghỉ, hoặc những dịp hỗ trợ cho người lao động được hưởng phúc lợi vào các kỳ nghỉ dài như nghỉ mát, nghỉ đông; gia đình có hiếu hỷ, ốm đau…
– Tiền phúc lợi và tiền thưởng đều có thể chi bằng hiện vật hoặc bằng tiền mặt. Nhưng tiền hỗ trợ phúc lợi khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% từ trên 10tr đồng/ lần (xem thu nhập này là thu nhập từ tiền thưởng, quà tặng)

Bài viết: ” Cách xử lí chi phí tiền thưởng ngày lễ tết”

Các từ khóa liên quan:  Xử lí chi phí tiền thưởng dịp lễ tết,Phụ cấp nhà ở có tính thuế TNCN không,phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN ,cách tính thuế TNCN

Có thể bạn quan tâm: Các khoản phụ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN
Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC), các khoản phục cấp không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN gồm:
– Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.
– Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.
– Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang.
– Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.
– Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.
– Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản…
– Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội.
– Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.
– Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn..
– Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.
– Phụ cấp đặc thù ngành nghề.

Xem thêm: Mức xử phạt vi phạm luật kế toán mới nhất

  • Related Posts

    Thêm bình luận