Cách xử lí tiền phạt do vi phạm hợp đồng - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách xử lí tiền phạt do vi phạm hợp đồng

Cách xử lí tiền phạt do vi phạm hợp đồng- Khi doanh nghiệp phát sinh các khoản thu, chi tiền phạt vi phạm hợp đồng ,kế toán sẽ xử lí như thế nào? Có cần phải xuất hóa đơn khi thu tiền phạt không? tiền phạt có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? Cách hạch toán tiền vi phạm hợp đồng như nào? Thông qua bài viết các bạn sẽ hiểu rõ hơn cách xử lí tiền phạt vi phạm hợp đồng.

cach-xu-li-tien-phat-vi-pham-hop-dong

1.Có phải xuất hóa đơn đối với tiền phạt vi phạm hợp đồng không?

– Nếu phạt vi phạm hợp đồng bồi thường bằng tiền: –> Thì Bên chi lập phiếu Chi – Bên nhận lập phiếu thu.
– Nếu bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ: -> Thì Bên chi lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT như bán hàng – Bên nhận được kê khai, khấu trừ.
2.Quy định về tiền phạt vi phạm hợp đồng
a.Tiền vi phạm hợp đồng có được giảm trừ vào doanh thu không?
Căn cứ theo Công văn 75439/CT-TTHT ngày 13/11/2018 của Cục thuế TP Hà Nội:
Công ty chỉ được thực hiện giảm trừ doanh thu trong các trường hợp: chiết khấu thương mại; giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại.
– Trường hợp Công ty (bên nhận gia công) có làm hỏng một phần nguyên vật liệu của bên thuê gia công dẫn đến nghĩa vụ phải bồi thường theo thỏa thuận tại hợp đồng gia công thì khi thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo quy định tại hợp đồng Công ty phải lập chứng từ chi tiền cho bên thuê gia công, đồng thời bên thuê gia công lập chứng từ thu theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC.
-> Đối với khoản thu tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, bên thuê gia công không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT và có trách nhiệm ghi nhận vào thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn quy định tại Khoản 1, Điều 5, Thông tư 219/2013/TT-BTC và Khoản 13, Điều 7, Thông tư số 78/2014/TT-BTC.
– Trường hợp Công ty đã lập và giao hóa đơn đã giảm trừ tiền phạt vi phạm hợp đồng vào doanh thu gia công là không đúng quy định và nếu hai bên đã kê khai thuế GTGT thì hai bên phải làm thủ tục điều chỉnh lại các hóa đơn đã giảm trừ doanh thu.
-> Hai bên lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh tăng doanh thu gia công phản ánh đúng doanh thu gia công theo hợp đồng và tăng thuế GTGT tương ứng theo quy định tại Khoản 3, Điều 20, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.
Kết luận: Tiền vi phạm hợp đồng không được giảm trừ vào doanh thu

Bạn đang xem:  “Cách xử lí tiền phạt do vi phạm hợp đồng”

b.Tiền vi phạm hợp đồng có được tính vào chi phí không?
Căn cứ theo Khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định:
“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.”
Như vậy: Tiền phạt vi phạm hợp đồng được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
3.Hạch toán tiền vi phạm hợp đồng
a. Đối bên thu tiền vi phạm hợp đồng kinh tế
– TH1: Các khoản tiền phạt được ghi giảm giá trị tài sản:
Nợ TK 331, 111, 112…
Có các TK 151, 153, 154, 156, 241, 211…
– TH2: Các khoản tiền phạt được ghi nhận vào thu nhập khác:
Nợ TK 331, 111, 112…
Có TK 711 – thu nhập khác.
– TH3: Các khoản được bên thứ ba bồi thường (như tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh…):
Nợ các TK 111, 112,…
Có TK 711 – Thu nhập khác.
– Các khoản chi phí liên quan đến xử lý các thiệt hại đối với những trường hợp đã mua bảo hiểm:
Nợ TK 811 – Chi phí khác
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112, 152,…
b. Đối với bên chi tiền vi phạm hợp đồng kinh tế:
Nợ TK 811 – Chi phí khác
Có các TK 111, 112
Có TK 333
Có TK 338

Bài viết: “Cách xử lí tiền phạt do vi phạm hợp đồng”

Các từ khóa liên quan: Mẫu công văn phạt vi phạm hợp đồng,mẫu điều khoản phạt vi phạm hợp đồng,phạt vi phạm hợp đồng tiếng anh là gì,phạt vi phạm hợp đồng có tính vào chi phí

Có thể bạn quan tâm: Thế nào là thu hộ, chi hộ ?ttp

Thu hộ và chi hộ: Là những khoản thu hộ, chi hộ được ủy quyền từ các tổ chức, cá nhân có ủy quyền và có văn bản cụ thể. Dịch vụ thu hộ, chi hộ thực hiện được các hoạt động nộp tiền phí bảo hiểm, vay trả góp, tiền điện, nước, cước điện thoại, tiền đặt chỗ, mua hàng qua mạng, tiền phí phạt vi phạm giao thông, tiền thuế, tiền lệ phí hồ sơ xét tuyển ĐH,CĐ, tiền cấp đổi CMND, Hộ chiếu, tiền đặt vé máy bay…tại bưu cục.

Xem thêm:Các trường hợp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2019

  • Related Posts

    Thêm bình luận