Cách xử lý chi phí quảng cáo không có hóa đơn GTGT

Cách xử lý chi phí quảng cáo không có hóa đơn GTGT

Cách xử lý chi phí quảng cáo không có hóa đơn GTGT

(Hình ảnh: Cách xử lý chi phí quảng cáo không có hóa đơn GTGT)

(Hình ảnh: Cách xử lý chi phí quảng cáo không có hóa đơn GTGT)

** Chi phí quảng cáo trên mạng có đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không?

Được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chiụ thuế TNDN nếu có liên quan đến hoạt động SXKD của Doanh nghiệp và có đủ chứng từ hoặc hoá đơn hợp pháp.

** Có 2 tình huống xảy ra trong thực tế :

1. DN ký kết hợp đồng quảng cáo đối với các doanh nghiệp trong nước:

– Chứng từ bao gồm:

+ Hợp đồng cung cấp dịch vụ

+ Hóa đơn GTGT

+ Biên bản nghiệm thu hợp đồng

+ Chứng từ thanh toán: Giấy đề nghị thanh toán, phiếu chi (nếu thanh toán bằng tiền mặt), giấy báo có (nếu thanh toán qua ngân hàng)

–  Cách hạch toán:

Nợ TK 641

Nợ TK 1331

Có TK 111, 112, 131

2. Doanh nghiệp ký kết hợp đồng quảng cáo đối với các doanh nghiệp nước ngoài:

– Thông thường, các nhà mạng/nhà quảng cáo quốc tế (không đăng ký thuế tại Việt Nam) không có Hợp đồng dạng văn bản giấy và Hoá đơn của Việt Nam mà thường có các điều khoản giao kết ngay trên trang quảng cáo. Theo đó, nếu khách hàng có nhu cầu quảng cáo, và chấp nhận các quy định về thời gian, phương thức, mức tiền chấp nhận thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng,… thì sẽ tiến hành thực hiện (mua) dịch vụ của nhà cung cấp.

Bạn đang xem: Cách xử lý chi phí quảng cáo không có hóa đơn GTGT

– Do đó, bộ chứng từ cần thiết để Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ bao gồm:

+ Tờ trình nhu cầu chạy quảng cáo của bộ phận kinh doanh cần quảng cáo với cấp trên, kèm theo bản in các điều khoản mà nhà mạng/trang quảng cáo đó đưa ra (giá cả, phương thức quảng cáo, cách trả tiền, thời gian chạy quảng cáo,…) được Lãnh đạo phê duyệt.

+ Biên cáo nghiệm thu của bộ phận kinh doanh hoặc bằng chứng chứng minh quảng cáo của doanh nghiệp hoàn thành theo hợp đồng trên.

+ Chứng từ thanh toán: Sao kê ngân hàng kèm uỷ nhiệm chi, séc của Doanh nghiệp chứng minh việc Doanh nghiệp thanh toán tiền trả cho trang quảng cáo;

+ Tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 78/2014 và số 103/2014).

– Cách hạch toán:

Nợ TK 641

Có TK 111, 112, 131

Bài viết: Cách xử lý chi phí quảng cáo không có hóa đơn GTGT

học kế toán thực hành

Bạn có thể xem thêm: Hạch toán chi phí lãi vay không hợp lý

a. Chi phí lãi vay không hợp lý là những chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN hay lãi suất vay của DN vượt quá mức 150% so với lãi suất cơ bản thì khoản lãi vay vượt quá đó sẽ không được tính vào chi phí hợp lý cho DN.

b. Cách hạch toán chi phí lãi vay không hợp lý:

Nợ TK 811

Có TK 111, 112.

– Cuối kỳ kết chuyển

Nợ TK 911

Có TK 811

Tags từ khóa: tỷ lệ chi phí quảng cáo trên doanh thu – hạch toán chi phí quảng cáo – chi phí quảng cáo trong thuế thu nhập doanh nghiệp – chi phí quảng cáo facebook – chi phí cho quảng cáo – chi phí marketing chiếm bao nhiêu doanh thu – chi phí tiếp khách hợp lý – chi phí tiếp khách 2018

  • Related Posts

    Thêm bình luận