Cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai chi tiết

Cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai chi tiết

Cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai chi tiết – Sai sót khi viết hóa đơn GTGT là một trong những sai sót phổ biến của kế toán. Ngay cả kế toán nhiều kinh nghiệm và kế toán mới ra trường mắc những sai lầm này. Những sai xót thường bắt gặp nhất như: sai thuế suất, sai tiền thuế, sai ngày tháng, sai tên công ty, sai địa chỉ, sai mã số thuế, sai hình thức hạch toán, sai tên, sai số tiền bằng số/chữ…Vậy những trường hợp viết sai đó ta nên xử lý như thế nào cho hợp lý ? Vì vậy kế toán cần phải biết cách xử lý hóa đơn viết sai khi gặp những sai xót này.

cach-xu-ly-hoa-don-gtgt-viet-sai-chi-tiet

( Hình ảnh: Cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai chi tiết)

   Xem thêm: 

+  Mẫu biên bản hủy hóa đơn 

Điểm mới Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

Căn cứ theo Điều 20 TT số 39/2014/TT-BTC  hướng dẫn cụ thể như sau:
A. Hóa đơn giá trị gia tăng viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống tập đơn:
– Chỉ cần gạch chéo các liên khác, lưu giữ lại hóa đơn giá trị gia tăng viết sai đó.
– Bước tiếp theo: Lập lại hóa đơn giá trị gia tăng khác là được.

B. Hóa đơn giá trị gia tăng viết sai đã xé ra khỏi cuống tập đơn:
   1. Trường hợp 1 chưa kê khai thuế:
– Hai bên cùng lập biên bản thu hồi hóa đơn của các liên của số hóa đơn đã bị lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn ghi rõ được lý do thu hồi hóa đơn là gì. Còn mẫu biên bản thu hồi hóa đơn thì các bạn tải về tại đây: Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn
-Tiếp theo là “Lập lại hóa đơn khác”, hai bên cùng dùng hóa đơn mới để kê khai thuế.
Lưu ý: Người bán hàng gạch chéo các liên còn lại và nhớ phải lưu giữ lại số hóa đơn lập sai.

   2. Trường hợp 2 đã kê khai thuế:
a. Nếu hóa đơn giá trị gia tăng viết sai tháng ngày, địa chỉ, tên công ty, mã số thuế…:
– Hai bên cùng nhau lập biên bản điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng đã viết sai.
– Người bán hàng hóa lập hóa đơn điều chỉnh: Hóa đơn GTGT ghi rõ nội dung ghi sai là gì, nội dung điều chỉnh là gì, số hóa đơn, mã hiệu,…
– Khi kê khai: Tại kỳ kê khai mà 2 bên lập lại hóa đơn điều chỉnh: Bên bán hàng hóa kê khai hóa đơn GTGT điều chỉnh vào bảng kê bán. Bên mua hàng hóa kê khai vào bảng kê mua vào.
– Trường hợp hóa đơn GTGT đã lập có sai sót về địa chỉ người mua nhưng lại ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không cần lập hóa đơn điều chỉnh. Còn trường hợp hóa đơn GTGT đã lập có sai sót khác thì thực thi theo hướng dẫn tại điều số 20 TT 39/2014/ TT-BTC

b. Trường hợp hóa đơn viết sai thuế suất, đơn giá 
– Bên mua và bên bán cùng lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai.
– Bên bán phải lập hóa đơn điều chỉnh sai. Hóa đơn điều chỉnh cần phải ghi rõ (tăng hay giảm) số lượng hàng hóa, thuế suất thuế GTGT… ký hiệu, tiền thuế phải nộp của hóa đơn GTGT. Hóa đơn điều chỉnh sai sót không được chi số âm [-] – Trong khi kê khai: Tại kỳ kê khai hiện tại: Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh sai sót, người bán hàng hóa và người mua hàng hóa kê khai nội dung điều chỉnh doanh số mua, bán, đầu vào, đầu ra vào bảng kê.
Chú ý: Khi người bán cung ứng dịch vụ hoặc hàng hóa có giá trị trên 200.000 đồng mỗi lần, thì người mua hàng hóa hoặc dùng dịch vụ không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp địa chỉ, mã số thuế, tên thì vẫn phải lập HĐ trong đó ghi rõ là “Bên mua không lấy hóa đơn” hoặc các bạn có thể ghi “Bên mua không cung cấp địa chỉ, tên, mã số thuế”.

Bạn đang xem: Cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai chi tiết

Bạn có thể quan tâm: Hướng dẫn viết hóa đơn GTGT khi bán hàng, dịch vụ

Căn cứ theo những quy định mới nhất tại TT 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính thì: 
1. Mục “Ngày tháng năm”: Ngày tháng bán hàng, hoàn thành việc bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ, ngày nghiệm thu – bàn giao công trình.
2. Mục “Họ tên người mua hàng”: Viết đầy đủ họ và tên người mua. Nếu người mua hàng không muốn lấy hóa đơn thì ghi: “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cấp tên, mã số thuế, địa chỉ”.
3. Mục “Tên đơn vị”: Viết đầy đủ tên theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Đăng ký mã số thuế.
4. Mục “Mã số thuế”: Viết mã số thuế của bên mua hàng.
5. Mục “Địa chỉ”: Viết đầy đủ tên theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Đăng ký mã số thuế.
6. Mục “Hình thức thánh toán”: Viết “TM” khi 2 bên thanh toán bằng tiền mặt, viết “CK” nếu thanh toán bằng chuyển khoản, viết “TM/CK” khi chưa xác định hình thức thanh toán là gì.
7. Cột “STT”: Viết có thứ tự lần lượt các loại hàng, dịch vụ
8. Cột “Tên hàng hóa, dịch vụ”: Viết đầy đủ tên Hàng hóa như lúc nhập hàng bao gồm tên, mã hiệu
9. Cột “Đơn vị tính”: Viết rõ đơn vị tính của hàng hóa là gì (cái, cân, chiếc, bộ,..)  như lúc nhập hàng. Khi nhập hàng cái thì lúc xuất ra cũng phải là chiếc. Tình huống thay đổi về đơn vị tính của hàng hóa thì phải có xác nhận của nhà cung ứng.
10. Cột “Số lượng”: Viết số lượng hàng hóa bán.
11. Cột “Đơn giá”: Viết đon giá trên một đơn vị tính của hàng hóa (giá này chưa bao gồm VAT)
12. Cột “Thành tiền”: Viết tổng số tiền = Số lượng X Đơn giá (cột 5 nhân cột 4)
Viết xong thì gạch chéo phần còn trống nếu có. Kéo từ dòng bỏ trống đến dòng cuối cùng của tờ hóa đơn.
13. Mục “Cộng tiền hàng”: Tổng số tiền trong cột “Thành tiền”
14. Mục “Thuế suất GTGT”: Viết mức thuế suất của dịch vụ hàng hóa (2%, 3%, 11%)
– Dịch vụ hàng hóa thuộc danh mục không chịu thuế hay được miễn thuế thì bạch chéo
– Dịch vụ hàng hóa có những mức thuế suất GTGT khác nhau thì phải lập hóa đơn khác.
15. Mục “Tiền thuế GTGT”: Bằng “Cộng tiền hàng” X “Thuế suất GTGT”. Nếu hàng hóa được miễn thuế thì gạch chéo
16. Mục “Tổng cộng tiền thanh toán”: Bằng “Cộng tiền hàng” + “Tiền thuế GTGT”
17. Mục “Số tiền viết bằng chữ”: Ghi chính xác số tiền bằng chữ. Không được phép làm tròn số tiền lẻ trên hóa đơn Giá trị gia tăng. Đồng viết trên hóa đơn GTGT là đồng việt nam. Ngoại tệ thì số tiền thanh toán được viết bằng nguyên tệ, phần chữ phải ghi bằng tiếng Việt
18. Mục “Người mua hàng”: Ai là người mua hàng thì phải ký và ghi rõ họ và tên.  Trường hợp mua hàng qua mạng, fax, điện thoại thì mục “Người mua hàng” không cần thiết phải ký. Những phải viết rõ là bán hàng qua điện thoại, FAX, hay mạng.
19. Mục “Người bán hàng”: Người lập hóa đơn thì ký và viết rõ họ tên
20. Mục “Thủ trưởng đơn vị”: Giám đốc doanh nghiệp ký đóng dấu, ghi rõ họ và tên. Trường hợp giám đôc DN vắng mặt thì phải có giấy ủy quyền đã cấp cho cấp dưới. Đóng dấu treo vào góc trên bên trái đầy đủ 03 liên. Người được giám đốc ủy quyền sẽ ký và ghi họ tên.

  • Related Posts

    Thêm bình luận