Cách xử lý khi lập sai chứng từ khấu trừ thuế TNCN - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách xử lý khi lập sai chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Cách xử lý khi lập sai chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập các nhân được quy định như thế nào? Nếu lập sai chứng từ khấu trừ thuế mà chưa giao cho người nộp thuế hoặc đã giao cho người nộp thuế thì xử lý ra sao? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Cách xử lý khi lập sai chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Hình ảnh: Cách xử lý khi lập sai chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Theo điều 4 Thông tư 37/2010/TT-BTC quy định việc sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

“1- Tổ chức trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người nhận thu nhập tại đơn vị theo quy định và cấp chứng từ khấu trừ cho người nhận thu nhập có số thuế đã bị khấu trừ.

2- Chứng từ khấu trừ phải sử dụng theo đúng thứ tự, từ số nhỏ đến số lớn (từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch), không được dùng bỏ cách số thứ tự, trùng số liệu, trùng ký hiệu.

3- Trường hợp chứng từ khấu trừ lập sai nội dung nhưng chưa giao cho người nộp thuế cần hủy bỏ chứng từ khấu trừ thì gạch chéo để huỷ bỏ và phải lưu đầy đủ các liên của số chứng từ khấu trừ.

4- Trường hợp lập lại chứng từ khấu trừ.
– Những trường hợp chứng từ khấu trừ đã được lập và giao cho người nộp thuế, sau đó phát hiện sai phải lập lại chứng từ khấu trừ thay thế thì tổ chức trả thu nhập phải lập biên bản ghi rõ nội dung sai, số, ngày chứng từ khấu trừ đã lập sai có chữ ký xác nhận của người nhận thu nhập, đồng thời yêu cầu người có thu nhập nộp lại liên chứng từ đã lập sai (liên giao cho người bị khấu trừ) cho tổ chức trả thu nhập để lưu cùng với biên bản. Sau khi đã thu hồi chứng từ khấu trừ lập sai, tổ chức trả thu nhập lập chứng từ khấu trừ mới thay thế để giao cho người nộp thuế và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số chứng từ khấu trừ huỷ bỏ.”

Theo đó,

Nếu chứng từ khấu trừ thuế TNCN lập sai xử lý như sau:

a) Nếu chưa giao cho người nộp thuế thì:  Gạch chéo để hủy và lưu lại (tất cả các liên)

b) Nếu đã giao cho người nộp thuế thì:

+ Lập biên bản ghi rõ nội dung sai, số, ngày chứng từ khấu trừ đã lập sai có chữ ký xác nhận của người nhận thu nhập
+ Yêu cầu người nộp thuế nộp lại Liên chứng từ khấu trừ đã lập sai (lưu cùng với biên bản để giải trình)
+ Lập chứng từ khấu trừ mới để giao cho người nộp thuế.

Theo Công văn 22845/CT-TTHT ngày 24/4/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN:

xử lý chứng từ khấu trừ thuế TNCNChú ý:

– Hàng quý Doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ. Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

– Tổ chức trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ khi sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngừng hoạt động, phải báo cáo quyết toán sử dụng chứng từ khấu trừ đã phát hành với cơ quan thuế nơi đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngừng hoạt động.

(Theo điều 5 Thông tư 37/2010/TT-BTC)

Bài viết: “Cách xử lý khi lập sai chứng từ khấu trừ thuế TNCN”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: Cách kê khai thuế TNCN theo tháng hoặc theo quý

 • Related Posts

  Một bình luận

  1. Phạm Hữu Lộc
   30/03/2018 at 10:46 - Reply

   Cho mình hỏi về cách xử lý chứng từ khấu trừ thuế TNCN lập sai trong trường hợp b) Nếu đã giao cho người nộp thuế: theo hướng dẫn như trên thì phải lập Biên bản ghi rõ nội dung sai, số, ngày chứng từ khấu trừ đã lập sai có chữ ký xác nhận của người nhận thu nhập.
   Như vậy Biên bản này có phải tuân thủ theo Biểu mẫu đã qui định không, nếu có nhờ hướng dẫn giúp.
   Cám ơn.

  Thêm bình luận