học kế toán thuế

Cách xử lý mã số thuế phụ thuộc khi bị trùng CMND

Cách xử lý mã số thuế phụ thuộc khi bị trùng CMND. Khi đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân mà gặp trường hợp bị trùng CMND thì phải làm như thế nào? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây để gỡ bỏ khúc mắc của mình nhé.

Cách xử lý mã số thuế phụ thuộc khi bị trùng CMND

Hình ảnh: Cách xử lý mã số thuế phụ thuộc khi bị trùng CMND

“Người nộp thuế chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi không còn tồn tại.”

(Theo tiết a, điềm 3.3 phần 1 thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 của Bộ tài chính quy định)

“Căn cứ pháp lý để cơ quan thuế xác định tính duy nhất của một cá nhân chính là số chứng minh nhân dân (CMND) do cơ quan Công an cấp. Về nguyên tắc số CMND do cơ quan Công an cấp là mã số duy nhất đối với từng cá nhân.

Tuy vậy, trong quá trình triển khai đăng ký cấp mã số thuế TNCN đối với các cá nhân có thu nhập từ tiền lương gặp phải vướng mắc đối với nhiều trường hợp trùng số CMND giữa 2 cá nhân ở 2 địa phương khác nhau, đặc biệt là những tỉnh, thành phố thuộc diện tách tỉnh trước đây.

Theo thiết kế và nguyên tắc xử lý cấp mã số thuế TNCN thì phần mềm ứng dụng Đăng ký thuế (TIN) hiện tại không cho phép thực hiện cấp mã số thuế mới cho trường hợp trùng số CMND, để đảm bảo kiểm soát tính duy nhất của mã số thuế, đặc biệt đối với thuế TNCN. Tuy nhiên, do thực tế xảy ra nhiều và lại do nguyên nhân khách quan.”

(Theo Công văn số 4313/TCT-CNTT ngày 21/10/2009 của Tổng cục Thuế)

** Cách xử lý trùng CMND, trùng thông tin giấy khai sinh

1. Kiểm tra thông tin CMND

– Nếu nhập nhầm thì sẽ tiến hành cập nhật lại
– Nếu đã khớp thông tin thì thực hiện tiếp bước 2

2. Tra cứu thông tin người nộp thuế trên trang web tncnonline.tct.vn (có thể tra cứu theo mã số thuế hoặc số CMND)

– Nếu thông tin của cá nhân bị trùng CMND khớp với thông tin cá nhân của người nộp thuế liên quan (Tên, ngày sinh, số CMND, ngày cấp CMND):

+ Trường hợp hệ thống cho phép thay thế: thì người sử dụng thực hiện thay thế trên chức năng của ứng dụng
+ Trong trường hợp không được thay thế: thì Cơ quan thuế làm việc với người nộp thuế để làm các thủ tục theo quy định đăng ký thuế hiện hành

  • Nếu người nộp thuế có có 2 mã số thuế thu nhập cá nhân trở lên thì cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục đóng 1 mã số thuế và chỉ sử dụng mã số thuế còn lại;
  • Nếu người nộp thuế làm hồ sơ đăng ký mới và bị báo trùng với 1 mã số thuế mà người nộp thuế đã được cấp và đang ở trạng thái hoạt động thì cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế đăng ký cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc mã số thuế mà người nộp thuế đã được cấp.

– Nếu thông tin của cá nhân bị trùng CMND không khớp với thông tin cá nhân của người nộp thuế liên quan (Tên, ngày sinh, số CMND, ngày cấp CMND):

+ Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 4313/TCT-CNTT ngày 21/10/2009.

Thực hiện xử lý trùng CMND trên hệ thống đăng ký mã số thuế bằng cách nhập bổ sung thêm 03 ký tự là ký tự viết tắt tên tỉnh vào sau ô CMND của người nộp thuế và thực hiện việc đăng ký mã số thuế theo đúng quy trình đăng ký thuế hiện hành.

Ví dụ: Nam Định viết tắt là NDI, Hà Nam là HNA, Hà Nội là HAN, Đồng Nai là DON; Bà Rịa -Vũng Tàu là BRV v.v…

+ In và lưu kết quả tra cứu thông tin của cá nhân báo trùng vào hồ sơ đăng ký thuế của cá nhân.

Xem chi tiết : công văn 4313/TCT-TNCN, ngày 21/10/2009 (tải tại đây) 

Bài viết: “Cách xử lý mã số thuế phụ thuộc khi bị trùng CMND”

Có thể bạn quan tâm: “Chiết khấu thanh toán chi trả cho cá nhân có chịu thuế TNCN?”

  • Đối với cá nhân mua về để tiêu dùng, không bán lại

Khoản chiết khấu thanh toán cho các cá nhân mua về để tiêu dùng, không bán lại, không thực hiện kinh doanh là khoản không thuộc thu nhập từ kinh doanh và không thuộc diện chịu thuế TNCN.

(Theo Khoản 1, Điều 2, Luật số 71/2014/QH13)

  • Đối với cá nhân là đại lý kinh doanh bán hàng hóa

– Cá nhân là đại lý bán hàng hóa nếu được công ty chi trả khoản“chiết khấu thanh toán” thì khoản tiền này thuộc diện chịu thuế TNCN 1%.
– Công ty chi trả khoản “chiết khấu thanh toán” cho cá nhân thực hiện khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân theo tờ khai thuế mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Công ty ghi cụm tờ “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký tên, đóng dấu của Công ty.

Công ty nộp hồ sơ khai thuế thay cho cá nhân tại Chi cục Thuế nơi Công ty đặt trụ sở. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn thể hiện người nộp thuế là cá nhân kinh doanh.

(Căn cứ công văn 1162/TCT-TNCN, ngày 21/03/2016)

  • Related Posts

    Thêm bình luận