Căn cứ pháp lý của hoá đơn điện tử là gì ?

Căn cứ pháp lý của hoá đơn điện tử là gì ?

Căn cứ pháp lý của hoá đơn điện tử là gì ? – Hóa đơn điện tử là một hình thức hóa đơn được đánh giá là giải pháp tối ưu nhất hiện nay, hóa đơn điện tử đã có những căn cứ pháp lý rõ ràng, được suy định cụ thể, có hiệu lực thi hành. Cùng tìm hiểu những căn cứ pháp lý của hóa đơn điện tử trong bài viết này.

(Hình ảnh: Căn cứ pháp lý của hoá đơn điện tử là gì ?)

(Hình ảnh: Căn cứ pháp lý của hoá đơn điện tử là gì ?)

** Việc sử dụng và triển khai hóa đơn điện tử được xây dựng trên các căn cứ pháp lý sau:

– Hóa đơn điện tử có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy

– Được Bộ Tài Chính và Tổng cục thuế chấp nhận.

– Đáp ứng đầy đủ luật giao dịch điện tử.

** Các văn bản do Bộ Tài chính ban hành hóa đơn điện tử

– Thông tư số 153/2010/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Thông tư số 32/2011/TT-BTC Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Bạn đang xem: Căn cứ pháp lý của hoá đơn điện tử là gì ?

– Thông tư số 39/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

** Các văn bản do Chính phủ ban hành về hóa đơn điện tử

– Luật Giao dịch điện tử 2005.

– Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Nghị định số 57/2006/NĐ-CP về thương mại điện tử.

– Nghị định số 26/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

– Nghị định số 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

– Nghị định số 106/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP

Bài viết: Căn cứ pháp lý của hoá đơn điện tử là gì ?

học-kế-toán-thực-hành

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận