Chi phí nhân công của công ty xây dựng

Chi phí nhân công của công ty xây dựng

Chi phí nhân công của công ty xây dựngChi phí nhân công thuê ngoài cần chứng từ gì? Chi phí thuê ngoài có hóa đơn hay không? Các phương án xử lý nhân công công ty xây dựng? Phương án nào tối ưu và nhược điểm là gì? Nhân công dưới 3 tháng cũng phải tham gia bảo hiểm bắt đầu từ khi nào? Vậy bài toán nào phù hợp cho doanh nghiệp?

(Hình ảnh: Chi phí nhân công của công ty xây dựng)

(Hình ảnh: Chi phí nhân công của công ty xây dựng)

 ** Góc Khóa Học: Nơi tổ chức đào tạo các khóa học kế toán thuế theo thông tư mới nhất, với đội ngũ giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm trong việc áp dụng kiến thức và kinh nghiệm của mình nhằm truyền đạt cho học viên tham gia khóa học kế toán thuếcó trải nghiệm cụ thể hơn – có kinh nghiệm làm với kế toán thuế tại tphcm. Đặc biệt, bạn có thể tham gia lớp học kế toán thuế để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các chuyên gia, kế toán trưởng tại trung tâm.

+++ Phương án 01: Làm giao khoán nhân công cho 1 cá nhân làm đại diện khấu trừ thuế TNCN 10% Trường hợp không có hóa đơn

***Căn cứ:
– Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 2 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC Về thu nhập từ tiền lương, tiền công: Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
– Tại Điểm i, Khoản 1, Điều 25 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC Về khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công: Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
– Tại Khoản 1, Điều 6 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 Về cá nhân kinh doanh: Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh

Bạn đang xem: Chi phí nhân công của công ty xây dựng
***Theo đó:
– DN ký hợp đồng giao khoán với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để thi công lắp đặt công trình, duy tu, sửa chữa các công trình xây dựng và dân dụng, xây dựng cầu đường … thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế theo quy định về tiền lương, tiền công.
– DN có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% trước khi chi trả cho cá nhân, không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân.
– Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn => Cục Thuế, chi cục thuế không cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân đối với trường hợp này.
***Thủ tục cần thiết:

Bài viết: Chi phí nhân công của công ty xây dựng
– Giao khoán nhân công cho tổ đội thi công và 1 cá nhân làm đại diện nhóm ký với công ty (không có tư cách pháp nhân):
+ Hợp đồng giao khoán,
+ Biên bản nghiệm thu khối lượng giao khoán hoàn thành
+ Xác nhận khối lượng giao khoán hoàn thành
+ Chứng minh nhân dân người làm đại diện
+ Chứng từ thanh toán tiền mặt/ chứng từ ngân hàng đều được
+ Chứng từ khấu trừ thuế TNCN
– Không phải lo bất kỳ 1 thủ tục nào liên qua đến bảo hiểm, không cần làm hợp đồng lao động với từng cá nhân nào thuộc tổ đội nhóm này
– Hạch toán:

Nợ TK 154*,622,621

Có TK 331
***Ghi chú: là trường hợp giao khoán cho tổ đội cá nhân không thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp, là tổ đội tư cách cá nhân độc lập công ty về mọi mặt
+ Không phải chấm công
+ Không phải tính lương
+ Không cần có hồ sơ lao động
+ Không phải nộp bảo hiểm
+ Không tốn giấy tờ khác …
***Các loại thuế phải nộp:
– 10% GTGT
– 10% TNCN
– 20% TNDN
– 34% BH bắt buộc

+++ Phương án 02: Mua hóa đơn nhân công của cơ quan thuế cấp cho cá nhân kinh doanh thuộc diện được cấp hóa đơn bán hàng thông thường của cơ quan thuế

*** Cử một người làm đại diện đội thi công :
– Hợp đồng giao khoán nhân công
– Biên bản nghiệm thu
– Quyết toán khối lượng giao khoán
– Lên cơ quan thuế mua hóa đơn nhân công: tốn 7% thuế = 2% TNCN + 5% GTGT
*Ưu điểm: 

Bài viết: Chi phí nhân công của công ty xây dựng

– Hóa đơn nhân công của thuế cấp là hóa đơn Trực tiếp không có VAT, doanh nghiệp chỉ được lợi thuế TNDN 20%, thuế TNCN 10% ko lo bị truy thu , BHXH 34% ko lo bảo hiểm vào truy thu
– Giảm thiểu công tác giấy tờ sổ sách kế toán ko lo hậu họa
+ Không phải chấm công
+ Không phải tính lương
+ Không cần có hồ sơ lao động
+ Không phải nộp bảo hiểm
+ Không tốn giấy tờ khác …
*Nhược điểm:

Hóa đơn nhân công của thuế cấp là hóa đơn Trực tiếp không có VAT => toàn bộ thuế đầu ra DN phải nộp
***Căn cứ:

– Thông Tư 92 Điều 2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán .
– Khoản 2 mục b1: Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu:
+ Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%;
+ Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.
***Các loại thuế phải nộp:
+ 10% GTGT
+ 7% TNCN
+ 20% TNDN
+ 34% BH bắt buộc

+++ Phương án 03: Giao khoán nhân công cho công ty xây dựng hoặc có khả năng thi công công trình khác 

– Hợp đồng giao khoán nhân công
– Biên bản nghiệm thu
– Biên bản xác nhận khối lượng giao khoán
– Quyết toán khối lượng giao khoán
– Hóa đơn VAT
– Ủy nhiệm chi thanh toán ngay
*Ưu điểm: Lợi thuế TNDN 20% đảm bảo thuế không thể bóc mà bảo hiểm cũng không thể sở gáy, thuế TNCN 10% ko lo bị truy thu , BHXH 34% ko lo bảo hiểm vào truy thu
*Nhược điểm: Hồ sơ Thanh toán đầy đủ làm việc với doanh nghiệp tử tế tránh giao dịch công ty trốn, ngừng hoạt động…làm ăn không đàng hoàng.
***Các loại thuế phải nộp:
+ 10% GTGT
+ 10% TNCN
+ 20% TNDN
+ 34% BH bắt buộc

Bài viết: Chi phí nhân công trong cty xây dựng.

+++Phương án 04: Doanh nghiệp tự lập

– Hợp đồng lao động + chứng minh thư + Hồ sơ người lao động nếu có
– Bảng chấm công + tính lương
– Bản cam kết 02/CK-TNCN để tạm không khấu trừ thuế TNCN 10% phải có MST tại thời điểm cam kết và chỉ có thu nhập tại 1 nơi và ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.
*Ưu điểm: Nhân công tự chấm nên không có VAT, DN được lợi thuế TNDN 20%, dưới 3 tháng tuy có: Bản cam kết thu nhập cá nhân – Mẫu số 02/CK-TNCN căn cứ vào Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính
*Nhược điểm: Nhân công tự chấm và chế nên không có VAT => toàn bộ thuế đầu ra DN phải nộp
– Khối lượng công việc phòng kế toán nhiều, phải lo nhiều mặt, thuế vào giải trình khốn khổ, bảo hiểm vào co chân mà chạy.
– BHXH 34% bảo hiểm vào truy thu
***Căn cứ: Thông tư 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP
Tại Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:
– Điểm 2.11. là chi phí hợp lý nếu ghi cụ thể tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.
***Căn cứ:
– Điều 16 khoản 2 Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13
– Điều 2 khoản a, b Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13
– Điều 1, Khoản 6. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13
– Điều 43 Luật việc làm số 38/2013/QH13
*** Theo đó: từ ngày 01/01/2018
– < 03 tháng: Hợp đồng lao động với lao động thời vụ dưới 3 tháng thì Từ ngày 01/01/2018 người lao động phải bắt buộc đóng bảo hiểm kể cả lao động thời vụ dưới 3 tháng.
– >= 03 tháng: Lao động theo mùa vụ từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng thì bắt buộc phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
***Các loại thuế phải nộp:
+ 10% GTGT
+ 10% TNCN
+ 20% TNDN
+ 34% BH bắt buộc
**Ghi chú: + là các khoản thuế phải nộp, – là các khoản thuế được trừ không phải nộp

Nguồn: Chu Đình Xinh

Bài viết: Chi phí nhân công của công ty xây dựng

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Giám đốc, người quản lý doanh nghiệp có bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Trường hợp 1: Giám đốc đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị công ty
** Căn cứ theo điểm e điều 56 Luật doanh nghiệp 2014
“Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty”.
=> Khi đó, áp dụng quy định tại điều 4 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH, giám đốc thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội.
Trường hợp 2: Giám đốc được công ty thuê quản lý
=> Lúc này, giám đốc giống như người lao động khác được thuê trong doanh nghiệp. Giám đốc sẽ là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội khi ký hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định tại điều 4 khoản 1.2 Quyết định 1111/QĐ-BHXH.

Tags Từ khóa: chi phí nhân công thuê ngoài cần chứng từ gì – cách viết hoá đơn nhân công – hạch toán chi phí nhân công thuê ngoài – điều kiện xuất hóa đơn nhân công – tỷ lệ chi phí nhân công trong xây dựng – xuất hóa đơn nhân công như thế nào – chi phí nhân công trong xây dựng cơ bản – kinh nghiệm làm kế toán xây dựng

  • Related Posts

    Thêm bình luận