Chiết khấu chứng từ là gì? - Học kế toán thuế hồ chí minh

Chiết khấu chứng từ là gì?

Chiết khấu chứng từ là gì? – Negotiation_ chiết khấu chứng từ xuất khẩu theo L/C là gì? Khi nào bên xuất khẩu cần chiết khấu? Có mấy hình thức chiết khấu chứng từ xuất khẩu L/C? 

(Hình ảnh: Chiết khấu chứng từ là gì?)

Chiết khấu (Negotiation) bộ chứng từ xuất trình theo L/C là một hình thức cấp tín dụng mà Ngân hàng chấp nhận ứng trước một khoản tiền với giá trị thấp hơn giá trị L/C cho nhà xuất khẩu trên cơ sở giá trị bộ chứng từ xuất khẩu (bộ chứng từ phải phù hợp với tất cả các điều kiện và điều khoản qui định trong thư tín dụng (L/C) gốc đính kèm các bộ chứng từ xuất khẩu gốc). 

Phần chênh lệch giữa giá trị được thanh toán trước và giá trị L/C chính là phí chiết khấu và những khoản rủi ro dự phòng của ngân hàng Thông báo. Phí chiết khấu được tính dựa vào lãi suất cho vay ngắn hạn (có thể thấp hơn) và số ngày dự kiến sẽ nhận được tiền hàng từ ngân hàng Mở.

Lý do cần chiết khấu do người XK không muốn chờ đợi thanh toán từ Ngân hàng Mở nên muốn nhận tiền thanh toán trước từ Ngân hàng Thông báo (Ngân hàng chấp nhận chiết khấu L/C). Ngân hàng Thông báo sẽ tự chịu trách nhiệm thu tiền từ Ngân hàng Mở.

Bạn đang xem: Chiết khấu chứng từ là gì?

Về hình thức chiết khấu, chiết khấu có 2 loại, gồm: chiết khấu truy đòi (negotiation with recourse) và chiết khấu miễn truy đòi (negotiation without recourse).

Chiết khấu truy đòi

Là việc Ngân hàng Thông báo có quyền yêu cầu đơn vị xuất khẩu hoàn trả lại số tiền đã được Ngân hàng Thông báo trả cộng với lãi phát sinh trong trường hợp Ngân hàng Thông báo không nhận được tiền hoàn trả từ Ngân hàng Mở hay bên thanh toán (nhà nhập khẩu) từ chối thanh toán bộ chứng từ. Hình thức này được các Ngân hàng sử dụng phổ biến vì rủi ro thanh toán chứng từ chiết khấu được giảm đi rất nhiều, do có cam kết sẽ thanh toán của nhà xuất khẩu khi bên thanh toán (nhà nhập khẩu) không thực hiện nghĩa vụ của mình.

Chiết khấu miễn truy đòi

Là việc Ngân hàng chiết khấu mua đứt hối phiếu và/hoặc chứng từ và chịu rủi ro trong trường hợp Ngân hàng chiết khấu không nhận được tiền hoàn trả từ Ngân hàng Mở hay bên thanh toán (nhà nhập khẩu) từ chối thanh toán bộ chứng từ. Hình thức này rất ít được các Ngân hàng sử dụng vì mang nhiều rủi ro.

học kế toán thực hành

Bài viết: Chiết khấu chứng từ là gì?

Có thể bạn quan tâm:

Hàng đi đường gồm những loại chứng từ gì?

Khi xuất nguyên liệu đưa đi gia công phải có phiếu xuất kho ghi rõ xuất hàng đưa gia công kèm theo hợp đồng gia công. Khi trả lại, phải có phiếu xuất kho ghi rõ xuất sản phẩm gia công trả lại cho đơn vị thuê gia công kèm theo hợp đồng gia công.

Đối với hàng hóa bị sai quy cách, chất lượng phải xuất trả lại bên bán, hoặc trường hợp xuất khẩu hàng hóa -kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu khi xuất khẩu phải có 1 trong các loại hợp đồng sau: Hợp đồng GTGT, hợp đồng bán hàng, hợp đồng tự in để làm chứng từ lưu thông trên đường.

…………….

Xem thêm: Chứng từ cho hàng đi đường gồm những loại giấy tờ gì?

Chiết khấu chứng từ là gì? Thiên Nga
Chiết khấu chứng từ là gì?

Summary:

5

  • Related Posts

    Thêm bình luận