Chính sách Kế toán – Thuế – Tiền lương nổi bật sắp có hiệu lực - Học kế toán thuế hồ chí minh

Chính sách Kế toán – Thuế – Tiền lương nổi bật sắp có hiệu lực

Chính sách Kế toán – Thuế – Tiền lương nổi bật sắp có hiệu lực – Những chính sách mới về Kế toán – Thuế – Tiền lương nổi bật trong những tháng cuối năm 2018 kế toán cần biết.

(Hình ảnh: Chính sách Kế toán – Thuế – Tiền lương nổi bật sắp có hiệu lực)

1. Quy định về việc áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Nghị định 119/2018/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/11/2018. 

Theo đó, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh theo Khoản 6 Điều 12 của Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ….

Xem thêm: Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

2. Bãi bỏ 01 phần nội dung Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT

Mới đây Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 82/2018/TT-BTC quyết định bãi bỏ 01 phần nội dung Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng, cụ thể bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 (Giá tính thuế) Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính…..

Xem thêm: Thông tư 82/2018/TT-BTC_Bãi bỏ 01 phần nội dung Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT

3. Điểm mới về thang, bảng lương, định mức lao động có hiệu lực từ 01/11/2018

Theo nội dung quy định tại Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, kể từ ngày 01/11/2018 sẽ áp dụng một số điểm mới về thang, bảng lương, định mức lao động…….

Xem thêm: Điểm mới về thang, bảng lương, định mức lao động có hiệu lực từ 01/11/2018

học kế toán thực hành

Bài viết: Chính sách Kế toán – Thuế – Tiền lương nổi bật sắp có hiệu lực

Chính sách Kế toán – Thuế – Tiền lương nổi bật sắp có hiệu lực Thiên Nga
Chính sách Kế toán – Thuế – Tiền lương nổi bật sắp có hiệu lực

Summary:

5

  • Related Posts

    Thêm bình luận