Công Văn Quyết Toán Thuế TNCN 2016 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Công Văn Quyết Toán Thuế TNCN 2016

Công Văn Quyết Toán Thuế TNCN 2016 Chính thức
Trong giữa tháng 02/2017, Cục thuế thành phố Hà Nội, Cục thuế tỉnh An Giang đã có Công văn hướng dẫn các vấn đề liên quan đến việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016. Cụ thể như sau:
cong van quyet toan thue 2016
+ Công văn số 5286/CT-TNCN: quyết toán thuế thu nhập cá nhân và cấp mã số thuế người phụ thuộc.
+ Công văn số 6046/CT-TNCN để đính chính sai sót trong việc soạn thảo Công văn số 5286/CT-TNCN ngày 16/02/2017.
+ Công văn số 242/CT-TNCN ngày 15/02/2017 của Cục thuế tỉnh An Giang về việc nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016.
học kế toán thực hành
download
học kế toán thực hành

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận