Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) theo quý - tháng - Học kế toán thuế hồ chí minh

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) theo quý – tháng

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) theo quý – tháng làm thực hành  phần mềm HTKK mới nhất tại Thông tư 156/2013/TT-BTC
Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01GTGT) theo quý - tháng -Đầu tiên các bạn mở phần mềm HTKK lên, sau đó các bạn làm theo các bạn sau 

– > Chọn: “Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT)
-> Chọn “Tờ khai tháng hoặc Tờ khai quý”
-> Chọn ngày tháng (mặc định sẽ là tháng hoặc quý hiện tại)
-> Chọn các phụ lục (Thường chỉ cần chọn 2 phụ lục là: PL 01-1/GTGT và PL 01-2/GTGT)
-> Sau đó chọn: “Đồng ý”, màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới:

Hướng dẫn cách ghi các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu số (01/GTGT):

–  Các chỉ tiêu phải nhập bằng tay gồm: Chỉ tiêu [23], [24], [25], [37], [38], [40b], [42]

Chỉ tiêu [23] đến Chỉ tiêu [25]: Số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này:
-> Nên các bạn phải căn cứ vào số liệu bên PL 01-2/GTGT và nhập bằng tay vào đây.
– Không được nhập số âm, tối đa 20 chữ số.

Chỉ tiêu [37]:
– Nếu Chỉ tiêu [43] trên tờ khai bổ sung KHBS của kỳ trước là số âm (tức là trong ngoặc) thì bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.

Chỉ tiêu [38]: Cũng như chỉ tiêu [37] nhưng ngược lại.
– Tức là nếu Chỉ tiêu [43] trên tờ khai KHBS của kỳ bổ sung, điều chỉnh là số dương thì các bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.
Các chỉ tiêu còn lại, các bạn không hiểu, có thể nhấn phím F1 để đọc hướng dẫn trên HTKK nha .
Bài viết: ” Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) theo quý – tháng “
*** Có thể bạn quan tâm : 
– Theo khoản 2 điều 14 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC:
Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT.

– DN phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hoá, dịch vụ bán ra không hạch toán riêng được.

– DN kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng tạm phân bổ số thuế GTGT mua vào được khấu trừ trong tháng, cuối năm tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng.”

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận