Những lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2016 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Những lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2016

Những lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2016. Đợt quyết toán thuế TNDN năm 2016, các bạn kế toán cần lưu ý gì về ghi nhận doanh thu, về các khoản chi phí, khấu hao,…

Bài viết dưới đây liệt kê 12 vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2016.

Để xem được nội dung chi tiết 12 vấn đề khi quyết toán TNDN dạng File Word, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link Tải Full file về nhé.

Những lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2016

Hình ảnh: Những lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2016

Theo Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp và Công văn  2512/TCT-CS ngày 24/6/2015 của Tổng cục Thuế thì việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 cần chú ý đến những vấn đề sau:

1. Thời điểm ghi nhận doanh thu của dịch vụ theo thuế dã giống với ghi nhận doanh thu dịch vụ theo kế toán

2. Chi phí lãi vay của ngân hàng để đầu tư vào đơn vị khác khi doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ thì vẫn được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN

3. Về chi khấu hao tài sản cố định

4. Phụ cấp tiền ăn đi công tác

5. Chi phí đi công tác mà trả bằng thẻ ngân hàng mang tên cá nhân của những loại chi phí có hóa đơn tài chính từ 20 triệu trở lên

6. Chi phí trang phục

7. Chi phí tiền điện, tiền nước

8. Một số khoản chi không phù hợp với doanh thu vẫn được thuế chấp thuận là chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN

9. Thuê tài sản của cá nhân

10. Về thu nhập khác

11. Phần tiền bổ sung của thành viên góp vốn mới vào công ty được xử lý như thế nào?

12. Bãi bỏ chi phí khống chế (Chi phí quảng cáo, tiếp thị)

Nguồn: thư viện pháp luật

Bài viết: “12 vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2016”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: Slide bài giảng tập huấn quyết toán thuế TNDN 2016

  • Related Posts

    Thêm bình luận