Tải Luật số 107/2016/QH13 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải Luật số 107/2016/QH13

Tải Luật số 107/2016/QH13  Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu mới năm 2016 . Các bạn tải cuối bài nha

Ngày 06/04/2016 Quốc hội thông qua Luật thuế số 107/2016/QH13

 • Tải Luật số107

Theo đó có một số điểm mới sau:

 • Ngoài phương pháp tính thuế tuyệt đối, phương pháp tính thuế theo tỷ lệ %, Luật mới còn bổ sung phương pháp tính thuế hỗn hợp.
 • Thời hạn nộp thuế cũng thay đổi: hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa theo quy định của Luật hải quan, trừ trường hợp thuộc chế độ ưu tiên.
  * Luật này có hiệu lực 01/09/2016
  *  Luật số 45/2005/Qh11 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành

Luật số 107/2016/qh13 quy định về:

 • Đối tượng chịu thuế
  Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
 • Người nộp thuế
  1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

  1. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.
  2. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.
  3. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp sau:
  4. a) Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển;
  5. b) Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại;
  6. c) Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;
  7. d) Phần dầu khí được dùng để trả thuế tài nguyên cho Nhà nước khi xuất khẩu.
  8. Chính phủ quy định chi tiết Điều này…..
 • Căn cứ tính thuế
  1. Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
  2. Tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu.
  3. Người xuất cảnh, nhập cảnh có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, gửi hoặc nhận hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.
  4. Người được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thuế thay cho người nộp thuế, bao gồm:

  a) Đại lý làm thủ tục hải quan trong trường hợp được người nộp thuế ủy quyền nộp ……
  Bạn đang xem bài viết: ”  Tải Luật số 107/2016/QH13  “

 • Thời điểm tính thuế
 • Biểu thuế
 • Thuế chống bán phá giá
 • Thuế chống trợ cấp
 • Thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

THÔNG TƯ SỐ 21 2 2015 TT BTC

Bài viết: ” Tải Luật số 107/2016/QH13 “

 • Related Posts

  2 Bình luận

  1. Mylinh tonnu
   08/06/2016 at 09:10 - Reply

   Minh muon tai luat thue 107/2016/QH13

   • admin
    11/06/2016 at 13:40 - Reply

    Nút download ấy bạn, nhấn vào ma tải

  Thêm bình luận