Tải thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH

Tải thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH – Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

Tải thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH

Hình ảnh: Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH

* Tóm tắt nội dung thông tư:

– Điều chỉnh mức hưởng đối với người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến trước ngày 01 tháng 5 năm 2016.

– Điều chỉnh mức hưởng đối với người có mức lương hưu, trợ cấp dưới 2.000.000 đồng/tháng

– Điều chỉnh mức hưởng đối với giáo viên mầm non có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở.

*** DOWNLOAD: Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH – Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng  (tải tại đây)

Bài viết: “Tải thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH”

Có thể bạn quan tâm: “Hướng dẫn về mẫu 06/GTGT từ Tổng Cục Thuế”

1. Thời điểm chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT
Căn cứ:

– Khoản 1, Khoản 2, Điều 12, Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Khoản 3, Khoản 4, Điều 12, Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Công văn 1434/TCT-KK, ngày 07/04/2016

Theo đó:

Trường hợp người nộp thuế nếu thuộc đối tượng đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ nhưng không gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế chậm nhất là 30/04/2016 thì phải chuyển sang phương pháp trực tiếp kể từ ngày 01/05/2016.

2. Thời hạn gửi mẫu 06/GTGT đối với trường hợp người nộp thuế hoạt động kinh doanh trở lại sau thời hạn tạm nghỉ kinh doanh

Căn cứ:
– Khoản 1, Khoản 2, Điều 12, Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Khoản 3, Khoản 4, Điều 12, Thông tư 219/2013/TT-BTC

Theo đó:

– Để đảm bảo việc khai thuế của người nộp thuế sau thời gian được nghỉ kinh doanh tạm ổn định, người nộp thuế tiếp tục thực hiện phương pháp tính thuế GTGT đã áp dụng trước thời hạn tạm nghỉ kinh doanh đến hết năm dương lịch đầu tiên sau khi hoạt động kinh doanh trở lại.
– Đến trước ngày 20/12 năm dương lịch đầu tiên sau khi hoạt động kinh doanh trở lại, người nộp thuế căn cứ vào cách xác định doanh thu quy định tại khoản 2, Điều 12, Thông tư 219/2013/TT-BTC để áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho chu kỳ ổn định 2 năm tiếp theo.

  • Related Posts

    Thêm bình luận