Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực từ 02/8/2014 và thay thế Thông tư 123/2012/TT-BTC. Theo đó, có những điểm mới nổi bật so với Thông tư 123 như sau:

Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệpTổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

Hình ảnh: Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế suất 1% đối với một số trường hợp

Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế TNDN mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí thì kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

– Dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5% (Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật là 2%).

– Kinh doanh hàng hóa: 1%

– Hoạt động khác: 2%.

(Khoản 5 điều 3)

Áp dụng mức thuế suất 20% từ 01/01/2016

Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế TNDN với mức thuế suất 22% (từ 01/01/2016 là 20%).

(Đoạn 4 khoản 2 điều 4)

Bù trừ lỗ – lãi trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh.

(Đoạn 5 khoản 2 điều 4)

CÁC BẠN XEM THÊM CHI TIẾT TẠI ĐÂY: 

Hướng dẫn thi hành điều luật thuế thu nhập doanh nghiệp

TỔNG HỢP ĐIỂM MỚI TT 78 2014 TT BTC VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

HÌNH VIỀN

  • Related Posts

    Thêm bình luận