Tổng hợp thông tư-nghị định thuế-bảo hiểm-lao động-tiền lương tháng 02/2016 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tổng hợp thông tư-nghị định thuế-bảo hiểm-lao động-tiền lương tháng 02/2016

Tổng hợp văn bản về thuế-bảo hiểm-lao động-tiền lương tháng 02/2016 . Pháp luật ban hành thông tư nghị định mới áp dụng bắt đầu từ tháng 2 năm 2016  nội dung quan trọng về văn bản quy định bắt buộc. Thuế phí và lệ phí có gì mới? Về luật Bảo hiểm xã hội có gì thay đổi và ưu đãi gì cho nhân viên? Luật lao động và tiền lương quy định ra sao? Trung tâm chia sẻ các bạn kế toán nội dung cần thiết về thông tư, nghị định về thuế,bảo hiểm, lao động và tiền lương nhằm giúp các bạn nắm bắt kiến thức trong quá trình làm việc.

Tổng hợp thông tư nghị định thuế bảo hiểm lao động tiền lương tháng 02 năm 2016

I.Thuế – Phí – Lệ Phí
1. Thông tư 204/2015/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 04/02/2016
2. Thông tư 207/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 148/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg và 44/2013/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:10/02/2016
3. Thông tư 208/2015/TT-BTC về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:11/02/2016
4. Thông tư 214/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế, chính sách ưu đãi về hỗ trợ ngân sách Nhà nước, thuế và tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo quy định tại Quyết định 1193/QĐ-TTg về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc tại Thành phố Cần Thơ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 14/02/2016
5. Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:14/02/2016

THÔNG TƯ SỐ 21 2 2015 TT BTC

THÔNG TƯ SỐ 212 2015 TT BTC

6. Thông tư 218/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách và quản lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu theo Quyết định 52/2015/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:14/02/2016
7. Thông tư 216/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam – Lào do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:14/02/2016
8. Quyết định 4278/QĐ-TCHQ năm 2015 về Quy chế quản lý và sử dụng phân hệ quản lý thông tin hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày hiệu lực:14/02/2016
9. Thông tư 213/2015/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:16/02/2016
10. Thông tư 01/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:20/02/2016
11. Thông tư 05/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hóa môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:27/02/2016
II.Bảo hiểm
1. Thông tư 139/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp trong Bộ Quốc phòng
Ngày hiệu lực:01/02/2016
2. Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Ngày hiệu lực:10/02/2016
3. Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công An – Bộ Y tế – Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:11/02/2016
4. Thông tư 210/2015/TT-BTC quy định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
5. Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
6. Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
7. Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
Ngày hiệu lực:15/02/2016
8. Nghị định 01/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày hiệu lực:20/02/2016
III.Lao động – Tiền lương
1. Thông tư 139/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp trong Bộ Quốc phòng
Ngày hiệu lực:01/02/2016
2. Quyết định 62/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 57/2013/QĐ-TTg về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
3. Quyết định 63/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
4. Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày hiệu lực:10/02/2016
5. Quyết định 64/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 42/2012/QĐ-TTg về hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực:10/02/2016
6. Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
7. Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
8. Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
Ngày hiệu lực:15/02/2016

** CÁC BẠN DOWNLOAD THÔNG TƯ CẦN CHÚ Ý TẠI ĐÂY **

THÔNG TƯ SỐ 21 2 2015 TT BTC

THÔNG TƯ SỐ 05/2016 TT-BTC

NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2015/NĐCP(Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH)

++ CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT:

Có bao nhiêu loại thuế tổ chức, cá nhân cần biết khi thành lập doanh nghiệp?
Khái quát ban đầu về các loại thuế cho tổ chức, cá nhân khi thành lập doanh nghiệp

Trong 09 loại thuế nêu trên thì một doanh nghiệp sẽ phải đóng những loại thuế nảo? Đó là băn khoăn của hầu hết các tổ chức, cá nhân khi thành lập doanh nghiệp. Do vậy, khái niệm về các loại thuế sau đây sẽ rất hữu ích giúp tổ chức, cá nhân nhận diện các loại thuế và trách nhiệm của doanh nghiệp sẽ phải đóng những loại thuế nào?

1.Thuế môn bài
Theo Thông tư số 156/2013 TT-BTC thì Thuế môn bài là loại thuế doanh nghiệp phải đóng hàng năm. Khi thành lập doanh nghiệp tổ chức, cá nhân đóng thuế ngay trong tháng đăng ký kinh doanh. Mức thuế môn bài phải nộp căn cứ vào số vốn đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp được quy định như sau:
Đơn vị: đồng

Bậc thuế môn bài

Bậc thuế môn bài

2.Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế cơ bản doanh nghiệp phải đóng mà tổ chức, cá nhân cần biết khi thành lập doanh nghiệp. Theo Điều 11 Thông Tư số 78/2014 TT-BTC quy định Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính căn cứ vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp nhân với mức thuế suất. Theo đó:
Mức thuế suất 20% sẽ được áp dụng cho các doanh nghiệp có doanh thu dưới 20 tỷ đồng.
Mức thuế suất 22% sẽ được áp dụng cho các doanh nghiệp có doanh thu trên 20 tỷ đồng.
3.Thuế giá trị gia tăng
Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Theo Thông tư số 219/TT_BTC thì tùy vào kỳ kê khai và phương pháp kê khai thuế giá trị gia tăng mà có , mà DN có cách tính thuế GTGT khác nhau.
Đối với DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì có 3 mức thuế VAT gồm: mức thuế 10% ; 5% và 0% ;
Đối với DN kê khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu thì sẽ tính thuê theo danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu.
4.Thuế tiêu thụ đặc biệt
Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Trường hợp tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu mua hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của cơ sở sản xuất để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước thì tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Mức thuế suất phải nộp tùy thuộc vào loại hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo dnah mục được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2014. Do đó, khi thành lập doanh nghiệp tổ chức, cá nhân cần tìm hiểu loại hàng hóa, ngành nghề kinh doanh chịu sự điều chỉnh của chế định này.
5.Thuế thu nhập cá nhân
Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế mà cá nhân phải đóng đối với các thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. khi thành lập doanh nghiệp cá nhân phải nộp thuế này căn cứ vào thu nhập từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và các khoản thu nhập phát sinh thuộc đối tượng chịu thuế.
6.Thuế sử dụng đất
Có hai loại thuế sử dụng đất là thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Do đó, Khi thành lập doanh nghiệp tổ chức, cá nhân cần xem xét doanh nghiệp mình có tài sản là quyền sử dụng đất nào thì phải đóng thuế sử dụng đất đối với các loại đất đó.
7.Thuế xuất nhập khẩu
Là loại thuế đánh vào hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam, hàng hóa đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan hay từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước. Tùy thuộc vào loại hàng hóa áp mức thuế suất % hay thuế suất tuyệt đối mà căn cứ tính thuế khác nhau.
8.Thuế tài nguyên
Khi thành lập doanh nghiệp, nếu ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp ở lĩnh vực khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên thì tổ chức, cá nhân phải nộp loại thuế tương ứng với mức thuế suất của tài nguyên đó theo quy định của Luật thuế tài nguyên.
9.Thuế bảo vệ môi trường
Doanh nghiệp phải nộp thuế bảo vệ môi trường nếu sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên môi trường.

————————————————————————

CHÚC CÁC BẠN HỌC TẬP TỐT

Nếu các bạn cần trợ giúp về kế toán như ( Tải mẫu kế toán, tìm thông tư, nghị định , xin phần mềm kế toán excel , Misa…những vấn đề liên quan đến kế toán ) Thì các bạn có thể bình luận ô bên dưới hoặc gửi nội dung cần tìm về hòm thư email : [email protected]

 • Related Posts

  Một bình luận

  1. Phạm Quế
   19/02/2016 at 16:55 - Reply

   Xin cung cấp thông tư hướng dẫn Nghị định 134/2015

  Thêm bình luận