Chuyển nhanh định dạng chữ sang viết hoa đầu chữ - Học kế toán thuế hồ chí minh

Chuyển nhanh định dạng chữ sang viết hoa đầu chữ

Chuyển nhanh định dạng chữ sang viết hoa đầu chữ, Khi tập hợp danh sách từ nhiều nguồn, họ và tên có trường hợp bị lỗi về định dạng.  Thủ thuật sau sẽ giúp giải quyết nhanh vấn đề này và đưa về định dạng viết hoa chữ cái đầu tiên. giúp cho công việc kế toán được giải quyết một cách nhanh chóng.

 A.HÀM ĐƯA DỮ LIỆU VĂN BẢN VỀ DẠNG VIẾT HOA CHỮ CÁI ĐẦU:
– CÚ PHÁP: = Proper(TEXT):
– Trong đó: TEXT là ô chứa ký tự muốn chuyển về định dạng viết in hoa đầu.
–  Chức năng: Đổi ký tự đầu tiên trong chuỗi thành chữ in hoa.
==>Ví dụ 1: Bạn có thể chuyển một chuỗi như sau:
= PROPER(“truong Thanh nga”)
Sau khi nhấn Enter chuỗi sẽ chuyển về dạng “Truong Thanh Nga”

hoa dau chu
B.HÀM ĐƯA DỮ LIỆU VĂN BẢN VỀ DẠNG VIẾT HOA TOÀN BỘ CHỮ CÁI ? 

Hàm UPPER đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi văn bản thành chữ in hoa.

Cú pháp:=UPPER(text)

Trong đó:text là một chuỗi, hoặc tham chiếu đến một chuỗi cần chuyển đổi.
Ví dụ:

Tại C4 ta có dòng văn bản “tiền lương” và muốn đổi thành ” TIỀN LƯƠNG” , tại ôB2bạn gõ vào dòng lệnh sau:

=UPPER(C4)
Bài viết: ” Chuyển nhanh định dạng chữ sang viết hoa đầu chữ ”


  • Related Posts

    Thêm bình luận