Có bắt buộc doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử hay không ?

Có bắt buộc doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử hay không ?

Có bắt buộc doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử hay không ? – Khi nào bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử ?

( Hình ảnh: Có bắt buộc doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử hay không ?)

( Hình ảnh: Có bắt buộc doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử hay không ?)

** Doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2018
** Các đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
1. DN, tổ chức kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 thực hiện chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử  của doanh nghiệp hoặc hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018
2. DN, tổ chức kinh doanh đang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/01/2018
3. Tổ chức kinh doanh có mã số thuế đang sử dụng hóa đơn giấy in từ hệ thống máy tính trước ngày 01/01/2018 nhưng không sử dụng hóa đơn điện tử của DN thực hiện chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018
4. DN vừa và nhỏ ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn nếu không sử dụng hóa đơn điện tử của DN thì được cơ quan thuế hỗ trợ để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Bạn đang xem: Có bắt buộc doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử hay không ?

5. DN mới thành lập nếu không sử dụng hóa đơn điện tử của DN, không mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong thời gian 06 tháng. Hết thời gian 6 tháng DN chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của DN hoặc hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thông qua T-Van;
6. Các DN vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn; DN có rủi ro cao về việc chấp hành pháp luật thuế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
7. Cơ quan thuế thực hiện dịch vụ cấp lẻ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế cho các tổ chức không phải là DN, hộ gia đình và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.
8. Hộ kinh doanh theo lộ trình của Bộ Tài chính.
*Trường hợp người có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ nếu đã có chữ ký số thì không phải đến cơ quan thuế mà sẽ gửi yêu cầu đến cơ quan thuế để được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
* Cán bộ thuế  thực hiện lập hóa đơn điện tử trên hệ thống. Người có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử lẻ thực hiện nộp thuế điện tử trước khi được cấp lẻ hóa đơn điện tử. Cán bộ thuế truyền hóa đơn điện tử có chữ ký số của cơ quan thuế chuyển cho người có nhu cầu theo đường điện tử.
* Người có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ chưa có chữ ký số thì đến cơ quan thuế để được hướng dẫn làm thủ tục điện tử trên máy tính tại cơ quan thuế để được cấp lẻ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Người có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thực hiện nộp thuế trước khi được cấp lẻ hóa đơn điện tử có mã củ
* Bộ Tài chính hỗ trợ DN sử dụng hóa đơn in từ hệ thống máy tính chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp/hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/7/2018.
* Dự kiến Dự thảo Nghị này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 và thay thế cho Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014.

Bài viết: Có bắt buộc doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử hay không ?

Bạn có thể quan tâm: Tải Dowload ứng dụng đọc hồ sơ thuế điện tử iTaxviewer phiên bản 1.1.5 mới nhất
iTaxViewer là phần mềm hỗ trợ dùng để đọc tờ khai với định dạng XML bao gồm:
+ Các tờ khai tháng, quý;
+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN;
+ Tờ khai quyết toán thuế TNDN;
+ Các báo cáo hóa đơn;
+ Báo cáo tài chính;..
Download tài liệu

  • Related Posts

    Thêm bình luận