công việc kế toán kho là gì

công việc kế toán kho là gì

công việc kế toán kho là gì, phải làm như thế nào, tổng hợp ra sao

– Lập chứng từ nhập xuất kho, lập hoá đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào, đầu ra.

– Trực tiếp tham gia kiểm kê số lượng hàng nhập xuất kho của thủ kho, bên giao, bên nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền

– Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.

– Nộp các chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định của công ty.

– Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ. Tùy theo đặc điểm của DN.

– Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan.

– Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.

– Hạch toán doanh thu, giá vốn và theo dõi công nợ.

– Kiểm soát việc nhập xuất tồn kho.

– Thường xuyên kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, xem xét hàng hoá vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho sự tuân thủ các qui định của công ty.

– Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.

công việc kế toán kho

công việc kế toán kho

 1. Quyền hạn :

– Đề xuất và kiến nghị những vấn đề liên quan đến công việc kế toán kho và thuộc trách nhiệm của mình.

 1. Quan hệ :

– Nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế toán – tài vụ

– Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên, thủ kho.
công việc kế toán kho

 

 

 • Related Posts

  Một bình luận

  1. Thanh
   04/07/2015 at 16:56 - Reply

   Bài viết rất hữu ích, hok biết bên mình có dạy kế toán thực hành hok gửi vào email mình nha ……[email protected]

  Thêm bình luận