CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TỔNG HỢP trong các công ty là gì ? cụ thể ra sau, các bạn xem bài này nhé
Công việc thường ngày của kế toán tổng hợp:
– Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán

– Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở

CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TỔNG HỢP

– Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo

– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
– Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.

-Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

– In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định

– Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
– Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT – TV

– Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

– Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

– Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh

– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TỔNG HỢP

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Sử dụng sai hóa đơn cho hoạt động xuất khẩu tại chỗ có được kê khai thuế?”

Theo quy định Điều 17 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định về khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của dịch vụ, hàng hóa xuất khẩu thì hàng xuất khẩu tại chỗ được kê khai thuế khi đáp ứng đủ các điều kiện về:
– Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng gia công có chỉ định giao hàng tại Việt Nam
– Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan
– Chứng từ thanh toán qua ngân hàng
Trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán đầy đủ doanh thu hàng xuất khẩu trên sổ sách kế toán nhưng sử dụng sai hóa đơn (ví dụ thay vì xuất hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn xuất khẩu nhưng doanh nghiệp lại sử dụng hóa đơn thương mại ) thì vẫn được kê khai khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu tại chỗ. Tuy nhiên vẫn bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật tại thời điểm xảy ra vi phạm.

>>> Xem thêm: Mô tả công việc kế toán nhà hàng khách sạn 

  • Related Posts

    Thêm bình luận