Điểm mới về doanh nghiệp siêu nhỏ - Học kế toán thuế hồ chí minh

Điểm mới về doanh nghiệp siêu nhỏ

Điểm mới về doanh nghiệp siêu nhỏ Thế nào là doanh nghiệp siêu nhỏ? Theo thông tư 132/2018/TT-BTC có một số điểm mới về chế độ kế toán về doanh nghiệp siêu nhỏ. Đó là những điểm mới gì? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

diem-moi-ve-doanh-nghiep-sieu-nho

Thế nào là doanh nghiệp siêu nhỏ?

Doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng (Nghị định 39/2018/NĐ-CP)

* Thông tư 132/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019 về doanh nghiệp siêu nhỏ cần lưu ý các thông tin sau:

– Không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng
– Nộp thuế TNDN tính trên tỷ lệ % doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ và tiêu thụ tính thuế
– Không bắt buộc mở các tài khoản kế toán. Không cấn phản ánh các tài khoản đối ứng nếu nộp thuế TNDN tính trên tỷ lệ doanh thu
– Không bắt buộc phải lập BCTC để nộp cơ quan thuế.
Lưu ý: + Doanh nghiệp siêu nhỏ nếu lựa chọn áp dụng chế độ kế toán quy định tại Chương II Thông tư 132 để phục vụ cho nhu cầu quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì vẫn lập báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính được lập không phải nộp cho cơ quan thuế mà được bảo quản, lưu trữ theo quy định và sử dụng tại doanh nghiệp để phục vụ cho việc thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
+ Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ nếu không có nhu cầu thì không bắt buộc phải mở các tài khoản kế toán mà chỉ ghi đơn trên sổ kế toán (chỉ ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào khoản mục cần theo dõi mà không cần phản ánh các tài khoản đối ứng) để theo dõi các khoản doanh thu và thu nhập, các khoản thuế phải nộp nhà nước, các khoản tiền lương và các khoản trích theo lương,… phục vụ cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước.
Về chế độ kế toán
– Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương II Thông tư này.
– Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương III Thông tư này hoặc có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương II Thông tư này.
– Doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.
– Doanh nghiệp siêu nhỏ phải áp dụng chế độ kế toán nhất quán trong một năm tài chính. Việc thay đổi chế độ kế toán áp dụng chỉ được thực hiện tại thời điểm đầu năm tài chính kế tiếp.

Bài viết:“Điểm mới về doanh nghiệp siêu nhỏ”

Mời bạn xem thêm lớp học  KẾ TOÁN THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các từ khóa liên quan: Thế nào là doanh nghiệp siêu nhỏ? Tiêu chí xác định  doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ, nghị định 39/2018/NĐ-CP

Có thể bạn quan tâm: Phân biệt giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ

so-sanh-giua-cac-loai-hinh-dn

Xem thêm: Phạt nộp chậm báo cáo sử dụng lao động

Bạn đang quan tâm lớp học  KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH ?

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận