Điểm mới về thang, bảng lương, định mức lao động có hiệu lực từ 01/11/2018 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Điểm mới về thang, bảng lương, định mức lao động có hiệu lực từ 01/11/2018

Điểm mới về thang, bảng lương, định mức lao động có hiệu lực từ 01/11/2018 – Theo nội dung quy định tại Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, kể từ ngày 01/11/2018 sẽ áp dụng một số điểm mới về thang, bảng lương, định mức lao động, cụ thể như sau:

(Hình ảnh: Điểm mới về thang, bảng lương, định mức lao động có hiệu lực từ 01/11/2018)

Thứ nhất, bổ sung vào Điều 8 Nghị định 49/2013/NĐ-CP về nguyên tắc xây dựng định mức lao động: “Doanh nghiệp xây dựng định mức lao động làm cơ sở để trả lương cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, đảm bảo các nguyên tắc sau đây:”

Các nguyên tắc xây dựng định mức lao động theo Điều 8 Nghị định 49/2013/NĐ-CP như sau:

1. Định mức lao động được thực hiện cho từng bước công việc, từng công đoạn và toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ trên cơ sở tổ chức lao động khoa học, tổ chức sản xuất hợp lý.

2. Mức lao động được xây dựng trên cơ sở cấp bậc của công việc hoặc chức danh, phù hợp với cấp bậc, trình độ đào tạo của người lao động, quy trình công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật của máy móc thiết bị và bảo đảm các tiêu chuẩn lao động.

3. Mức lao động phải là mức trung bình tiên tiến, bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời gian làm việc tiêu chuẩn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bạn đang xem: Điểm mới về thang, bảng lương, định mức lao động có hiệu lực từ 01/11/2018

4. Mức lao động mới phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức. Doanh nghiệp phải thông báo cho người lao động biết ít nhất 15 ngày trước khi áp dụng thử. Thời gian áp dụng thử tùy theo tính chất công việc, nhưng tối đa không quá 3 tháng và phải đánh giá việc thực hiện mức.

Trường hợp trong thời gian làm việc tiêu chuẩn, mức thực tế thực hiện tính theo sản lượng thấp hơn 5% hoặc cao hơn 10% so với mức được giao, hoặc mức thực tế thực hiện tính theo thời gian cao hơn 5% hoặc thấp hơn 10% so với mức được giao thì doanh nghiệp phải điều chỉnh lại mức lao động.

5. Mức lao động phải được định kỳ rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh mức lao động, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp.

Thứ hai, Bổ sung vào cuối điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định 49/2013/NĐ-CP về trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động như sau: “Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doang nghiệp.”

học kế toán thực hành

Bài viết: Điểm mới về thang, bảng lương, định mức lao động có hiệu lực từ 01/11/2018

Có thể bạn quan tâm:

Giảm thời gian đóng BHXH từ 20 năm xuống còn 15 năm để hưởng lương hưu

Nhằm tạo điều kiện cho NLĐ cao tuổi, có số năm tham gia BHXH thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi BHXH, Bộ LĐ-TB&XH đang tính toán theo lộ trình, trước mắt có thể giảm thời gian đóng BHXH xuống 15 năm đủ điều kiện hưởng lương hưu; sau khi áp dụng, sẽ tiếp tục tính toán phương án có thể giảm xuống mốc 10 năm đóng BHXH. Nguyên tắc đóng – hưởng vẫn được duy trì (đóng ít hưởng ít, đóng ngắn hưởng ngắn).

Xem thêm: 08 thay đổi lớn về tiền lương và BHXH mới nhất 2018

Điểm mới về thang, bảng lương, định mức lao động có hiệu lực từ 01/11/2018 Thiên Nga
Điểm mới về thang, bảng lương, định mức lao động có hiệu lực từ 01/11/2018

Summary:

5

  • Related Posts

    Thêm bình luận