Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ có được giảm thuế TNDN không? - Học kế toán thuế hồ chí minh

Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ có được giảm thuế TNDN không?

Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ có được giảm thuế TNDN không? Điều kiện giảm thuế TNDN cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ là gì? Mức giảm thuế TNDN như thế nào? Trình tự làm thủ tục giảm thuế TNDN ra sao? Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các quy định giảm thuế TNDN cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ.

doanh-nghiep-su-dung-nhieu-lao-dong-nu-co-duoc-giam-thue-tndn-khong

 

1.Các điều kiện giảm thuế TNDN khi sử dụng nhiều lao động nữ:
Căn cứ theo điều 21 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định các trường hợp giảm thuế khác:
“1. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng từ 10 đến 100 lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm trên 50% tổng 150 lao động có mặt thường xuyên.
– Hoặc sử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ mà số lao động nữ chiếm trên 30% tổng số lao động có mặt thường xuyên của doanh nghiệp.
-> Được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động nữ theo hướng dẫn tại tiết a điểm 2.9 Khoản 2 Điều 6 Thông tư này nếu hạch toán riêng

2.Quy định mức giảm thuế TNDN khi sử dụng nhiều lao động nữ:
– Được giảm thuế TNDN phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động nữ theo hướng dẫn tại tiết a điểm 2.9 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC.
“2.10. Các khoản chi được trừ sau đây nhưng nếu chi không đúng đối tượng, không đúng mục đích hoặc mức chi vượt quá quy định.
a) Các khoản chi thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí được trừ bao gồm:
– Chi cho công tác đào tạo lại nghề cho lao động nữ trong trường hợp nghề cũ không còn phù hợp phải chuyển đổi sang nghề khác theo quy hoạch phát triển của doanh nghiệp.
Khoản chi này bao gồm: học phí (nếu có) + chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 100% lương cho người đi học).
– Chi phí tiền lương và phụ cấp (nếu có) cho giáo viên dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo do doanh nghiệp tổ chức và quản lý.
– Chi phí tổ chức khám sức khoẻ thêm trong năm như khám bệnh nghề nghiệp, mãn tính hoặc phụ khoa cho nữ công nhân viên.
– Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau khi sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ hai.
– Phụ cấp làm thêm giờ cho lao động nữ trong trường hợp vì lý do khách quan người lao động nữ không nghỉ sau khi sinh con, nghỉ cho con bú mà ở lại làm việc cho doanh nghiệp được trả theo chế độ hiện hành; kể cả trường hợp trả lương theo sản phẩm mà lao động nữ vẫn làm việc trong thời gian không nghỉ theo chế độ.”
Kết luận
– Chỉ áp dụng cho DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải.
– Số lượng:
+ Sử dụng từ 10 đến 100 lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm trên 50% tổng số lao động có mặt thường xuyên.
+ Hoặc sử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ mà số lao động nữ chiếm trên 30% tổng số lao động có mặt thường xuyên.
– Được giảm thuế TNDN phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động nữ. (Các khoản chi thêm cụ thể bên trên).
– Đặc biệt là: Phải hạch toán riêng được khoản tiền thực chi thêm đó.
3.Thủ tục để được giảm thuế TNDN khi có nhiều lao động nữ
Theo Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC) khi quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp cần hoàn thiện hồ sơ khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:
– Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN.
– Báo cáo tài chính năm.
– Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành (nếu có), như:
+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN.
+ Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.
Ngoài các giấy tờ trên, khi quyết toán để được giảm thuế TNDN, doanh nghiệp cần kê khai chi phí cho lao động nữ theo mẫu số 03-3C/TNDN.
Lưu ý:
– Doanh nghiệp phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp và hạch toán riêng được.
– Các đơn vị sự nghiệp, cơ quan văn phòng thuộc các Tổng công ty không trực tiếp sản xuất kinh doanh thì không giảm thuế.Như vậy, để được giảm thuế TNDN, doanh nghiệp phải tự xác định số thuế được giảm để kê khai theo mẫu số 03-3C/TNDN và quyết toán với cơ quan thuế.

Bài viết: ” Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ có được giảm thuế TNDN không? “

Các từ khóa liên quan: Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp,cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm: Một số quy định giúp đỡ lao động nữ khi mang thai
Nhà nước ta hiện có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ và giúp đỡ cho lao động nữ khá nhiều, cụ thể tại Điều 153 Bộ Luật lao động 2012 có quy định một số chính sách sau:
1. Bảo đảm quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ.
2. Khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để lao động nữ có việc làm thường xuyên, áp dụng rộng rãi chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, làm việc không trọn thời gian, giao việc làm tại nhà.
3. Có biện pháp tạo việc làm, cải thiện điều kiện lao động, nâng cao trình độ nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ, tăng cường phúc lợi về vật chất và tinh thần của lao động nữ nhằm giúp lao động nữ phát huy có hiệu quả năng lực nghề nghiệp, kết hợp hài hoà cuộc sống lao động và cuộc sống gia đình.
4. Có chính sách giảm thuế đối với người sử dụng lao động có sử dụng nhiều lao động nữ theo quy định của pháp luật về thuế.
5. Mở rộng nhiều loại hình đào tạo thuận lợi cho lao động nữ có thêm nghề dự phòng và phù hợp với đặc điểm về cơ thể, sinh lý và chức năng làm mẹ của phụ nữ.
6. Nhà nước có kế hoạch, biện pháp tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ.
Theo đó, người sử dụng lao động cũng cần thực hiện một số nghĩa vụ đối với lao động nữ theo quy định tại Điều 154 Bộ Luật lao động 2012.

Xem thêm: Quy định về thời hạn lưu trữ sổ sách chứng từ kế toán mới nhất

  • Related Posts

    Thêm bình luận