Đối tượng được miễm thuế môn bài

Đối tượng được miễm thuế môn bài

Đối tượng được miễm thuế môn bài là ai  ?
Đối tượng nào được miễn, giảm thuế Môn bài

Theo quy định tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính; Công văn số 5095/TCT-CS ngày 17/11/2014 và Công văn số 5202/TCT-CS ngày 21/11/2014 của Tổng cục Thuế thì:

– Tạm thời miễn thuế Môn bài đối với:

+ Hộ sản xuất muối; điểm bưu điện văn hoá xã; các loại báo (báo in, báo nói, báo hình) theo công văn số 237/CP-KTTH ngày 25/3/1998 của Chính phủ về việc thuế đối với báo chí.

+ Tổ dịch vụ và cửa hàng, cửa hiệu, kinh doanh trực thuộc Hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tạm thời giảm 50% mức thuế Môn bài đối với các quỹ tín dụng nhân dân xã; các HTX chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu …của HTX và của Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi.

Miễn thuế môn bài năm 2015 đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá theo quy định tại khoản 3, Điều 4 Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21/8/2014 của Bộ Tài chính
image_dongdau
Bài tiếp theo: định khoản thuế môn bài  , Kế toán cần lưu ý khi kê khai thuế Môn Bài, cách kê khai thuế môn bài, thuế môn bài là gì

  • Related Posts

    Thêm bình luận