Đóng dấu bán hàng qua điện thoại trên hóa đơn ?

Đóng dấu bán hàng qua điện thoại trên hóa đơn ?

Đóng dấu bán hàng qua điện thoại trên hóa đơn ? – DN bán hàng qua điện thoại cần lưu ý những gì? Theo quy định ở văn bản pháp lý nào? Cách ghi hóa đơn khi sử dụng dấu “Bán hàng qua điện thoại” như thế nào?

(Hình ảnh: Đóng dấu bán hàng qua điện thoại trên hóa đơn ?)

(Hình ảnh: Đóng dấu bán hàng qua điện thoại trên hóa đơn ?)

*** Căn cứ tại: 

– Công văn 376/CT-TTHT về hóa đơn, chứng từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

– Công văn 9299/CT-TTHT hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Cục thuế Hồ Chí Minh

Căn cứ tại Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

– Tại Điểm h Khoản 1 Điều 4 quy định nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập thì “ Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.”

– Tại Điểm đ Khoản 2 Điều 14 quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn “Tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên).

Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như:

+ Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hoá đơn.

+ Khi lập hoá đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên), người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.”

Theo đó:

– Trường hợp DN mua hàng hóa tại VN qua điện thoại, qua mạng, Fax, không thể ký trên hóa đơn thì bên bán hàng khi lập hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 64/2013/TT-BTC. Nếu DN mua hàng hóa trực tiếp tại trụ sở bên bán hoặc có ký kết hợp đồng mua bán thì tại tiêu thức người mua trên hóa đơn phải có chữ ký và ghi rõ họ tên người mua hàng của Công ty.

– Trường hợp của DN theo trình bày, bán hàng cho khách hàng ngoại tỉnh (có hợp đồng ký kết giữa hai bên) theo hình thức mua hàng trực tiếp nhưng DN lại đóng dấu “bán hàng qua điện thoại” tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)” trên liên 1 của hóa đơn (liên lưu tại đơn vị) là không đúng quy định.

*** Căn cứ tại: 

– Công văn 5119/CT-TTHT hóa đơn Cục thuế Hồ Chí Minh

– Công văn 10135/CT-TTHT lập hóa đơn Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

– Tại Khoản 1 Điều 4 quy định nội dung bắt buộc trên hóa đơn:

“Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

Bài viết: Đóng dấu bán hàng qua điện thoại trên hóa đơn ?

đ) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

e) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

h) Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hoá đơn.
…”

– Tại Khoản 2 Điều 16 quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

– Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

đ) Tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”

– Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hoá đơn. Khi lập hoá đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.
…”

Theo đó:

– Trường hợp DN có mua văn phòng phẩm của Công ty TNHH Nhanh Nhanh bằng phương thức giao hàng đến trụ sở DN, khi giao hàng tại trụ sở DN người bán không lập hóa đơn kèm theo, sau đó gửi hóa đơn cho DN bằng đường bưu điện và trên hóa đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)” đóng dấu “Bán hàng qua điện thoại” là không đúng quy định về thời điểm lập hóa đơn và chữ ký của người mua trên hóa đơn.

– Trường hợp Công ty cổ phần Ngũ Phúc bán thép cho DN, việc giao dịch thống nhất giá cả, số lượng mua, bán… tiến hành thông qua email, điện thọai thì trên hóa đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, Công ty CP Ngũ Phúc được đóng dấu “Bán hàng qua điện thọai”.

– Trường hợp của DN theo trình bày, có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quảng cáo (bao gồm việc phát triển ý tưởng chủ đạo cho chiến dịch, phát triển phim quảng cáo truyền hình …) cho khách hàng thì dịch vụ này không thuộc trường hợp bán hàng qua điện thoại; do đó việc DN lập và xuất hóa đơn số 0000058 ngày 07/10/2014 cho Công ty Cổ Phần Kinh Đô đã đóng dấu “BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI” tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)” là không đúng quy định. Đề nghị DN và khách hàng lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập để lập lại hóa đơn theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 51.

Nguồn: Chu Đình Xinh

Bài viết: Đóng dấu bán hàng qua điện thoại trên hóa đơn ?

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm:

+ Cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai chi tiết

Hướng dẫn làm tròn số khi viết hóa đơn và sổ kế toán

Tags từ khóa: hóa đơn có hợp đồng thì có được đóng dấu bán hàng qua điện thoại không – bán hàng qua điện thoại có cần hợp đồng – dấu bán hàng qua điện thoại bao nhiêu tiền – có cần đóng dấu bán hàng qua điện thoại – hóa đơn đóng nhầm dấu bán hàng qua điện thoại – hóa đơn tiếp khách đóng dấu bán hàng qua điện thoại – hóa đơn bán điện thoại – mua hàng qua điện thoại

  • Related Posts

    Thêm bình luận