Đề tài báo cáo thực tập kế toán - Học kế toán thuế hồ chí minh

Đề tài báo cáo thực tập kế toán

Đề tài báo cáo thực tập kế toán. Làm thế nào để được chọn đề tài báo cáo thực tập kế toán phù hợp? Bài viết dưới đây chia sẽ những mẫu đề tài mà sinh viên kế toán thường hay sử dụng. Các bạn tham khảo và chọn cho mình một đề tài thích hợp nhé.

Để tải File các mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán về tham khảo thêm, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải về nhé.

de-tai-bao-cao-thuc-tap-ke-toan

Hình ảnh: Đề tài báo cáo thực tập kế toán

Các đề tài về báo cáo thực tập kế toán và luận văn thường gặp:

1. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
2. Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
3. Kế toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm
4. Kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành công trình
5. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và kết quả tiêu thụ
6. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
7. Kế toán lưu chuyển hàng hóa
8. Kế toán các nghiệp vụ xuất nhập khẩu
9. Kế toán xác định và phân phối kết quả kinh doanh
10. Kế toán thu chi và chênh lệch thu chi
11. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh dịch vụ
12. Kế toán các nghiệp vụ thuế tại doanh nghiệp
13. Kế toán tài sản cố định (hữu hình) và bất động sản đầu tư
14. Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán

Ngoài các đề tài kể trên sinh viên có thể chọn đề tài khác nhưng phải được sự chấp thuận của giảng viên hướng dẫn.

Đề tài báo cáo thực tập kế toán sinh viên lựa chọn và viết cho báo cáo thực tập tốt nghiệp có thể liên quan đến một hay một số nội dung gắn liền với công việc thực tế tại đơn vị thực tập hoặc có thể lựa chọn đề tài có nội dung liên quan đến các vấn đề đặt ra cần giải quyết của ngành chứ không chỉ gói gọn tại đơn vị thực tập.

Trong báo cáo thực tập tốt nghiệp, sinh viên sẽ trình bày cơ sở lý luận về đề tài lựa chọn, những vấn đề thực tế tại các đơn vị thực tập hoặc thực tiễn có trong xã hội liên quan đến nội dung đề tài và đưa ra các nhận xét của mình. Sinh viên có thể đưa ra các đề xuất của mình dưới góc độ khả năng nhận định và suy nghĩ độc lập của sinh viên dựa trên nền tảng kiến thức đã học.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán sau khi hoàn thành cần có xác nhận và nhận xét của đơn vị thực tập về quá trình làm việc tìm hiểu của sinh viên, tính xác thực của những vấn đề đã nêu trong đề tài cũng như những đánh giá từ phía đơn vị đối với các nhận xét, các đề xuất nêu ra trong báo cáo thực tập tốt nghiệp. Trong những trường hợp đặc biệt khác, tùy theo nội dung của đề tài, giáo viên hướng dẫn sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực của báo cáo do sinh viên thực hiện.

Bài viết: “Đề tài báo cáo thực tập kế toán”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: Cách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp

 • Related Posts

  4 Bình luận

  1. Duyên
   08/02/2017 at 05:43 - Reply

   em muốn xin link tải tài liệu

  2. em muốn xin tải link tài liệu báo cáo thực tập: ke toan bán hàng và xác định kết quả bán hàng
   14/11/2017 at 21:54 - Reply

   em muốn xin tải link tài liệu báo cáo thực tập: ke toan bán hàng và xác định kết quả bán hàng

  3. Huyền Giang
   14/11/2017 at 21:57 - Reply

   em muốn xin tải link tài liệu báo cáo thực tập: kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

  4. thảo
   03/04/2019 at 11:03 - Reply

   em muốn xin tải link tài liệu báo cáo thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

  Thêm bình luận