Tải mẫu báo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu báo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành

Tải mẫu báo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành là một trong các phần kế toán đòi hỏi người kế toán viên phải linh động nhất, vì mỗi công ty sẽ có những cách tính giá thành khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn tham khảo mẫu báo cáo với đề tài: “Hoàn thiện Công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Minh Trí”

mẫu báo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành

Hình ảnh: Tải mẫu báo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành

Lời mở đầu

“Nền kinh tế nước ta hiện nay đang phát triển với nhiều thành phần kinh tế khác nhau tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trẻ ra đời làm cho sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt. Để giữ được vị trí của mình trên thị trường bắt buộc các doanh nghiệp phải tăng cường đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm đồng thời cũng cần phải chú trọng công tác quản lý sản xuất, quản lý kinh tế để đảm bảo thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và đạt hiệu quả cao.

Để làm được điều này, các nhà quản lý của doanh nghiệp phải luôn luôn nắm bắt được một lượng thông tin kinh tế cần thiết như là: các thông tin về thị trường, về giá cả, các thông tin trong nội bộ doanh nghiệp như thông tin về năng suất lao động, dự trữ vật tư, giá thành và  tiền vốn, lợi  nhuận… và kế toán là người có thể  cung cấp những thông tin này một cách chính xác nhât, kịp thời và đầy đủ nhất. Muốn kế toán phát huy được hiệu quả của mình thì các doanh nghiệp phải áp dụng được các chế độ chính sách kế toán mà  nhà nước ban hành vào con đường kinh doanh thực tế của doanh nghiệp….”

Bài báo cáo gồm có 3 phần:

PHẦN MỘT : KHÁI QUÁT CHUNG 
I-Đặc điểm chung về công ty TNHH Minh Trí
II-Các phần hành kế toán
A-Phần hành kế toán vốn bằng tiền
B-Phần hành kế toán tiền lương
C-Phần hành kế toán tài sản cố định
D-Phần hnàh kế toán nguyên vật liệu
PHẦN HAI : PHẦN CHUYÊN ĐỀ 
I-Lý do chọn chuyên đề
II-Khó khăn, thuận lợi
III-Thực trạng công tác kế toán tập chi phí và tính giá thành
IV-Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tại công ty
PHẦN BA : KẾT LUẬN

Để xem và tải bài báo cáo này về với nội dung đầy đủ, mời bạn vào trang mục Tải báo cáo thực tập kế toán mới nhất Chat  với bộ phận tư vấn để xin file nhé

Bài viết: “Tải mẫu báo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành”

 hoc-ke-toan-thuc-hanh

Xem thêm:

Tải mẫu báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  • Related Posts

    Thêm bình luận