Tải mẫu báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Tải mẫu báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.  Kế toán tiền lương là một bộ phận không thể thiếu trong các loại hình doanh nghiệp vì tiền lương không chỉ là vấn đề được người lao động quan tâm mà nó trở thành vấn đề chung của toàn xã hội. Bạn là sinh viên thực tập ở vị trí này nhưng chưa biết viết báo cáo ra sao thì hãy tham khảo thêm mẫu báo cáo với đề tài: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần du lịch Xanh Nghệ An Vneco” nhé.

Mẫu BCTT kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Hình ảnh: Tải mẫu báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Lời mở đầu

“Tiền lương là phần thu nhập của người lao động trên cơ sở số lượng và chất lượng lao động trong khi thực hiện công việc của bản thân người lao động theo cam kết giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Đối với doanh nghiệp thì tiền lương là một khoản chi phí sản xuất. Việc hạch toán tiền lương đối với doanh nghiệp phải thực hiện một cách chính xác, hợp lý. Tiền lương được trả đúng với thành quả lao động sẽ kích thích người lao động làm việc, tăng hiệu quả cho doanh nghiệp, thúc đẩy tinh thần hăng say làm việc, sáng tạo trong quá trình lao động. Ngoài tiền lương chính mà người lao động được hưởng thì các khoản tiền thưởng, phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ là các quỹ xã hội mà người lao động được hưởng, nó thể hiện sự quan tâm của xã hội, của doanh nghiệp đến từng thành viên trong doanh nghiệp.

 Tiền lương có vai trò tác dụng là đòn bẩy kinh tế tác động trực tiếp đến người lao động. Chi phí nhân công chiếm tỉ trọng tương đối lớn trong tổng số chi phí sản xuất của doanh nghiệp.Vì vậy doanh nghiệp cần phải tăng cường công tác quản lí lao động, công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương cần chính xác, kịp thời để đảm bảo quyền lợi của người lao động đồng thời tạo điều kiện tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí nhân công, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và hạ giá thành sản phẩm……”

Nội dung bài báo cáo gồm 3 phần (ngoài mở đầu và kết luận).

  • Phần thứ nhất: Tổng quan về lý thuyết tiền lương và các khoản trích theo lương
  • Phần thứ hai: Phân tích hiện trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Du lịch xanh VNECO
  • Phần thứ ba: Giải pháp nhăm hoàn thiện hệ thống kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Du lịch xanh VNECO

Để tải mẫu báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương đầy đủ và chính xác, mời bạn vào trang mục “Tải báo cáo thực tập kế toán mới nhất” Chat với bộ phận tư vấn để xin file về nhé.

Bài viết: “Tải mẫu báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Xem thêm:

Tải mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp công tác kế toán công cụ dụng cụ

  • Related Posts

    Thêm bình luận