Tải mẫu báo cáo tốt nghiệp công tác tổ chức kế toán tổng hợp - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu báo cáo tốt nghiệp công tác tổ chức kế toán tổng hợp

Tải mẫu báo cáo tốt nghiệp công tác tổ chức kế toán tổng hợp. Để đảm đương được vị trí kế toán tổng hợp, đương nhiên bạn phải am hiểu sâu sắc hầu hết các nghiệp vụ kế toán, đặc biệt là kỹ năng đối chiếu, phân tích, tính toán giá thành và các giải pháp kế toán tối ưu,… Bài viết dưới đây cho các bạn tham khảo nội dung bài báo cáo thực tập với đề tài: “Công tác tổ chức kế toán tổng hợp tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì”.

Tải mẫu báo cáo tốt nghiệp công tác tổ chức kế toán tổng hợp

Hình ảnh: Tải mẫu báo cáo tốt nghiệp công tác tổ chức kế toán tổng hợp

Lời nói đầu

Hạch toán kế toán là một hệ thống thông tin kiểm tra về tình hình tài sản trong mối quan hệ với nguồn hình thành và sự vận động của nguồn hình thành tài sản đó.

Hạch toán kế toán đã ra đời và phát triển từ rất lâu. Nó là một nhu cầu khách quan của bản thân quá trình sản xuất và xã hội. Nhu cầu này tồn tại trong tất cả các hình thái xã hội khác nhau và ngày càng phát triển. Trong xã hội hiện đại ngày nay, với qui mô sản xuất ngày càng mở rộng, trình độ xã hội hoá và sức phát triển ngày càng lớn thì việc tăng cường hạch toán kế toán về mọi mặt càng trở lên cần thiết.

Là một sinh viên ngành kế toán việc học tập, nghiên cứu về hạch toán có vai trò quan trọng không thể thiếu. Đặc biệt đợt thực tập về kế toán tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì là một cơ hội lớn cho em tiếp cận vận dụng, củng cố những kiến thức đã được trang bị trong nhà trường vào thực tế.

Bài báo cáo thực tập  gồm có 3 phần chính:

Phần I : Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì

   1- Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại xí nghiệp
2- Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại xí nghiệp

Phần II :Công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì

1- Số dư đầu kỳ của các tài khoản
2- Số dư chi tiết của một số tài khoản
3- các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ
4- Lập chứng từ gốc
5- Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản
6- Sổ kế toán chi tiết
7- Sổ kế toán tổng hợp
8- Lập báo cáo tài chính

Phần III : Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì

Để xem được đầy đủ nội dung bài báo cáo, mời các bạn vào mục Tải báo cáo thực tập kế toán mới nhất Chat với bộ phận tư vấn để xin file tải về nhé.

Bài viết: “Tải mẫu báo cáo tốt nghiệp công tác tổ chức kế toán tổng hợp”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Xem thêm:

Tải mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán thuế GTGT và TNDN

  • Related Posts

    Thêm bình luận