Tải mẫu báo cáo tốt nghiệp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu báo cáo tốt nghiệp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Tải mẫu báo cáo tốt nghiệp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Trong nền kinh tế thị trường, việc sản xuất kinh doanh hàng hoá luôn có sự cạnh tranh gay gắt.  Vì vậy, các doanh nghiệp muốn tồn tại được tất yếu phải biết sử dụng nguồn lực của mình một cách có hiệu quả. Vấn đề sử dụng lao động và thực hiện chế độ trả lương cho người lao động là vấn đề hết sức quan trọng cho sự nghiệp phát triển của doanh nghiệp. Bài viết cho bạn tham khảo mẫu báo cáo tốt nghiệp với đề tài: “Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội”

Hình ảnh: Tải mẫu báo cáo tốt nghiệp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sơn tổng hợp Hà Nội

Lời mở đầu

“Trong nền kinh tế thị trường, tiền lương có một ý nghĩa vô cùng to lớn cả về mặt kinh tế cũng  như mặt xã hội.

     Trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế thì tiền lương là sự cụ thể hoá của quá trình phân phối vật chất do người lao động làm ra. Do đó việc xây dựng hệ thống trả lương phù hợp để tiền lương thực sự  phát huy được vai trò khuyến khích vật chất và tinh thần cho người lao động là hết sức cần thiết, quan trọng đối với mọi doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh trong cơ chế thị trường.

     Về phía người lao động, tiền lương là một khoản thu nhập chủ yếu đảm bảo cuộc sống của họ và gia đình, thúc đẩy người lao động trong công việc, đồng thời là tiêu chuẩn để họ quyết có làm việc tại một doanh nghiệp hay không? Về phía doanh nghiệp, tiền lương chiếm tỉ trọng  khá lớn trong tổng chi phí doanh nghiệp bỏ ra để tiến hành sản xuất – kinh doanh….”

Ngoài lời nói đầu và kết luận, chuyên đề tốt nghiệp có kết cấu như sau :

Chương 1:  Khái  quát chung về Công ty sơn tổng hợp Hà Nội.

Chương 2: Thực trạng hạch toán kế toán  tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Sơn tổng hợp  Hà Nội

Chương 3:  Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán  tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội

Để xem được đầy đủ nội dung bài báo cáo, mời các bạn vào trang mục Tải báo cáo thực tập kế toán mới nhất Chat với bộ phận tư vấn ở góc bên phải để xin file nhé.

Bài viết: “Tải mẫu báo cáo tốt nghiệp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: 

Tải mẫu báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền

  • Related Posts

    Thêm bình luận