Tải mẫu luận văn công tác quản trị nguyên vật liệu - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu luận văn công tác quản trị nguyên vật liệu

Tải mẫu luận văn công tác quản trị nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu là đối tượng lao động được thể hiện dưới dạng vật hóa, là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh. Nó là thành phần chủ yếu cấu tạo nên thành phẩm, là đầu vào của quá trình sản xuất và thường gắn liền với các doanh nghiệp sản xuất. Bài viết là mẫu luận văn với đề tài: “Công tác quản trị nguyên vật liệu tại Nhà máy Z153 – Tổng cục Kĩ thuật ”

Tải mẫu luận văn công tác quản trị nguyên vật liệu

Hình ảnh: Tải mẫu luận văn công tác quản trị nguyên vật liệu

Lời nói đầu

Sau hơn hai mươi năm đổi mới nền kinh tế Việt Nam đang dần chuyển sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế tự do cạnh tranh, cùng với xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng. Nhất là từ khi Nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển thành phần kinh tế tư nhân, đã có rất nhiều doanh nghiệp mới được thành lập, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, do đó mà mức độ cạnh tranh để tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp ngày càng lớn. Vì vậy, các doanh nghiệp dù bất cứ loại hình nào cũng phải đối mặt với những khó khăn thử thách và phải chấp nhận quy luật đào thải từ thị trường. Muốn tồn tại và phát triển bắt buộc mỗi doanh nghiệp phải tự tìm cho mình những hướng đi tốt nhất, phù hợp với mình để đủ khả năng đứng vững trong thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay.

Chính trong bối cảnh này, lợi nhuận đã trở thành mục đích cuối cùng của sản xuất kinh doanh. Mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa chi phí và lợi nhuận ngày càng được quan tâm. Vì thế các doanh nghiệp đều ra sức tìm con đường giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Do vậy với tỷ trọng chiếm khoảng 60-70% tổng chi phí, nguyên vật liệu cần được quản lý thật tốt. Nếu doanh nghiệp biết sử dụng nguyên vật liệu một cách tiết kiệm, hợp lý thì sản phẩm làm ra càng có chất lượng tốt mà giá thành lại hạ tạo ra mối tương quan có lợi cho doanh nghiệp trên thị trường. Quản lý nguyên vật liệu càng khoa học thì cơ hội đạt hiệu quả kinh tế càng cao. Với vai trò như vậy nên yêu cầu quản lý nguyên vật liệu cần chặt chẽ trong tất cả các khâu từ khâu thu mua, dự trữ và bảo quản đến khâu sử dụng.

Bài luận văn này gồm có 3 phần: 

Phần I: Tổng quan tài liệu và phương pháp nghiên cứu

Phần II: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

1. Giới thiệu về nhà máy Z153
2. Thực trạng công tác quản trị nguyên vật liệu tại Nhà máy Z153
3. Phân tích tình hình quản trị nguyên vật liệu tại Nhà máy
4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguyên vật liệu tại Nhà máy Z153

Phần III: Kết luận và kiến nghị

Để xem được đầy đủ nội dung bài báo cáo, mời các bạn vào trang mục Tải báo cáo thực tập kế toán mới nhất Chat với bộ phận tư vấn ở góc bên phải để xin file nhé.

Bài viết: “Tải mẫu luận văn công tác quản trị nguyên vật liệu”

  • Related Posts

    Thêm bình luận