Tải mẫu luận văn hoàn thiện nghiệp vụ kế toán thuế giá trị gia tăng - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu luận văn hoàn thiện nghiệp vụ kế toán thuế giá trị gia tăng

Tải mẫu luận văn hoàn thiện nghiệp vụ kế toán thuế giá trị gia tăng. Thuế GTGT là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm cuả hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn thấy được thực trạng kế toán nghiệp vụ thuế GTGT qua đề tài: “Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần công nghệ và thương mại 3C”. 

Tải mẫu luận văn hoàn thiện nghiệp vụ kế toán thuế giá trị gia tăng

Hình ảnh: Tải mẫu luận văn hoàn thiện nghiệp vụ kế toán thuế giá trị gia tăng

Lời mở đầu

“Chúng ta biết rằng thuế là nguồn thu rất quan trọng, nó chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng thu ngân sách của Nhà nước( khoảng 70% – 80 % ). Ngày nay với xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới , hội nhập kinh tế quốc tế với kinh tế khu vực là một vấn đề bức thiết mang tính tất yếu khách quan đối với tất cả các quốc gia. Vì vậy, vai trò của thuể hiện nay không chỉ dừng ở chỗ đảm bảo nguồn thu để phục vụ cho nhu cầu chi tiêu của Nhà nước, mà nó phải đảm bảo vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế, thúc đẩy nền kinh tế quốc gia ngày càng phát triển.

Vì vậy chính sách thuể đã được sửa đổi cho phù hợp với xu hướng này. Nhằm khuyến khích người dân mạnh dạn bỏ vốn ra đầu tư, khuyến khích các cơ sở kinh doanh mở rộng sản xuất, bộ tài chính đã ban hành luật thuế GTGT thay cho luật thuế doanh thu nhằm khắc phục những nhược điểm của luật thuế này. Những chính sách nhằm khuyến khính các cơ sở manh dạn đầu tư, tăng khả năng cạnh tranh và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế….”

Bài luận văn này gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về công ty cổ phần công nghệ và thương mai 3C

Chương 2: Thực trạng kế toán nghiệp vụ thuế GTGT tại công ty cổ phần công nghệ và thương mai 3C

Chương 3: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế GTGT tại công ty cổ phần công nghệ và thương mai 3C

Để xem đầy đủ và chi tiết bài luận văn này, mời các bạn vào trang mục Tải báo cáo thực tập kế toán mới nhất Chat với bộ phận tư vấn để xin file tải về nhé.

Bài viết: “Tải mẫu luận văn hoàn thiện nghiệp vụ kế toán thuế giá trị gia tăng”

  • Related Posts

    Thêm bình luận