Download Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 mới nhất

Download Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 mới nhất

Download Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 mới nhất – Sổ Nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp của DN được ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, những hoạt động chi tiêu trong một thời gian nhất định với những con số về số nợ, số tài chính hiện có, những phát sinh trong hoạt động của DN. Sau đây, gửi tới các bạn Mẫu sổ nhật ký chung và cách lập theo Thông tư 200/2014/TT-BTC có thể dễ dàng quản lý hoạt động kinh doanh của DN mình mà không gặp khó khăn, tránh được một số tình trạng gian lận của kế toán khi làm việc.

(Hình ảnh: Download Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 mới nhất)

(Hình ảnh: Download Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 mới nhất)

** Kết cấu và phương pháp ghi sổ nhật ký chung:

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.

Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của chứng từ kế toán.

– Cột E: Đánh dấu các nghiệp vụ ghi sổ Nhật ký chung đã được ghi vào Sổ Cái.

– Cột G: Ghi số thứ tự dòng của Nhật ký chung

– Cột H: Ghi số hiệu các tài khoản ghi Nợ, ghi Có theo định khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh. Tài khoản ghi Nợ được ghi trước, Tài khoản ghi Có được ghi sau, mỗi tài khoản được ghi một dòng riêng.

– Cột 1: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Nợ.

– Cột 2: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Có.

– Cuối trang sổ, cộng số phát sinh luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

** Về nguyên tắc tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải ghi vào sổ Nhật ký chung. Tuy nhiên, trong trường hợp một hoặc một số đối tượng kế toán có số lượng phát sinh lớn, để đơn giản và giảm bớt khối lượng ghi Sổ Cái, doanh nghiệp có thể mở các sổ Nhật ký đặc biệt để ghi riêng các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán đó.

** Tải Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 mới nhất

<<<<< LINK DOWNLOAD::: VUI LÒNG LIÊN HỆ BỘ PHẬN LIVECHAT ĐỂ NHẬN LINK TẢI >>>>>

Bài viết: Download Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 mới nhất

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm:  Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133

Tags từ khóa: mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 excel – tải mẫu sổ nhật ký chung trên excel – mẫu sổ nhật ký chung theo quyết định 15 – mẫu số s03a-dn – sổ nhật ký chung – mẫu sổ cái theo thông tư 200 – mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133 – mẫu sổ nhật ký chung file word – sổ nhật ký chung là gì

  • Related Posts

    Thêm bình luận