#1. File Excel kế toán quản lý công nợ - vật tư - miễn phí

File Excel kế toán quản lý công nợ – vật tư

File Excel kế toán quản lý công nợ – vật tư – Bài viết dưới đây, chia sẻ cho các bạn kế toán File Excel kế toán quản lý hàng hóa, theo dõi xuất nhập tồn rất đơn giản nhưng lại hiệu quả trong việc quản lý công nợ của khách hàng cũng như quản lý kho hàng hóa.

file-excel-ke-toan-quan-ly-cong-no-vat-tu

(Hình ảnh: File Excel kế toán quản lý công nợ – vật tư)

** File excel có các tính năng quản lý và theo dõi:
– Xuất nhập tồn hàng hóa, thành phẩm, vật tư, công cụ dụng cụ theo phương pháp bình quân
– Công nợ phải thu phải trả tồng hợp và chi tiết
– Chi phí sản xuất cho từng công việc
– Doanh số bán hàng theo nhân viên quan lý đại lý, khách hàng.
– Tình hình bán hàng, lãi gộp theo từng mặt hàng, từng hóa đơn

** Hướng dẫn sử dụng file excel:
– Khai báo thông tin và số dư:
+ Khai báo thông tin doanh nghiệp – Sheet TTDN.

Bạn đang xem: File Excel kế toán quản lý công nợ – vật tư

+ Khai báo danh mục khách hàng, nhà cung cấp, đối tượng sử dụng nội bộ – Sheet DMKH.
+ Khai báo mã , tên hàng hoá , vật liệu…. – Sheet TH_NXT
– Nhập phát sinh:
+ Phát sinh nhập ở Sheet PHATSINH theo hướng dẫn trong Sheet
+ Khi có khách hàng mới, người bán mới, thêm bô phân sản xuất thì vào Sheet DMKH để thêm
– Các Ô : H, I, K, O chỉ chọn. 
+ Khi xuất hàng hoá vật tư, chỉ quan tâm TK ghi Có, ( cột I ), cột H không quan trọng.
+ Khi nhập hàng hoá vật tư, chỉ quan tâm TK ghi Có, ( cột I ), cột H không quan trọng
– Khi có nhập thêm một mặt hàng mới: vào TH_NXT để thêm mã, tên, thuộc TKL nào ( 152, 153, 155, 156, …)
– Khi cần xem, in phiếu nhập – Sheet INNHAP
– Khi cần xem, in phiếu xuất – Sheet INXUAT
– Xem in TH_ NXT vào xem TH NXT, trang này cũng được thường xuyên xem để phát hiện sai sót về giá, về số lượng
– Xem in tình hình số lương NXT của 1 mặt hàng – Sheet Thekho
– Các Sheet khác : TH nợ phải thu ; TH nợ phải trả; Chi tiết nợ phải thu; Chi tiết nợ phải trả; Tổng hợp chi phí cho từng bộ phận: phục vụ báo cáo tổng hợp nvl, hh xuất dùng sản xuất; Chi tiết chi phí cho từng bộ phận

** Tải Download File Excel quản lý công nợ – vật tư

<<<<< LINK DOWNLOAD::: Chat trực tiếp với nhân viên tư vấn để lấy File >>>>>

Bài viết: File Excel kế toán quản lý công nợ – vật tư

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm:
+ Biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo thông tư 200
Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 200

Tags từ khóa: file excel theo dõi công nợ phải thu phải trả – sổ chi tiết công nợ bằng excel – file excel quản lý bán hàng và công nợ – file quản lý bán hàng bằng excel miễn phí – phần mềm quản lý bán hàng và công nợ – excel quản lý công nợ đơn giản – quản lý công nợ bằng excel miễn phí – file quản lý công việc bằng excel

  • Related Posts

    Thêm bình luận