GHI NHẬN DOANH THU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - Học kế toán thuế hồ chí minh

GHI NHẬN DOANH THU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

GHI NHẬN DOANH THU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

(Theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa chi phí thực tế đó phỏt sinh cho phần cụng việc đó hoàn thành tại một thời điểm so với tổng chi phí dự toán của hợp đồng)

1/ Nhà thầu ký một hợp đồng xây dựng với giá cố định ban đầu là 9.000 để xây dựng một nhà máy. Chi phí dự toán ban đầu của nhà thầu là 8.000. Dự tính nhà máy xây dựng trong 3 năm.

2/ Đến cuối năm thứ nhất, chi phí dự toán của nhà thầu tăng lên là 8.050.

3/ Trong năm thứ 2, khách hàng chấp nhận hợp đồng có thay đổi với doanh thu theo hợp đồng tăng thêm 200 (tổng giá trị là 9.200). Nhà thầu dự tính chi phí theo hợp đồng tăng thêm 150 (tổng chi phí là 8.150).

4/ Vào cuối năm thứ 2, chi phí phát sinh bao gồm 100 cho nguyên, vật liệu ðýợc giữ tại công trýờng để sử dụng trong năm thứ 3.

5/ Nhà thầu xác định doanh thu trong từng kỳ của hợp đồng xây dựng bằng phýừng phỏp Tỷ lệ phần trăm (%) giữa chi phí thực tế đó phỏt sinh cho phần việc đó hoàn thành tại từng thời điểm so với tổng số chi phí dự toán của hợp đồng. Số liệu trong từng kỳ xây dựng sẽ được tính toán cụ thể.

Tìm kiếm: học kế toán thuế, học kế toán thuế ở đâu, học kế toán thuế ở tphcm, học kế toán thuế ở hcm

  • Related Posts

    Thêm bình luận