Gia hạn thẻ BHYT năm 2019 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Gia hạn thẻ BHYT năm 2019

Gia hạn thẻ BHYT năm 2019-Bảo hiểm y tế ra đời nhằm hỗ trợ sức khỏe cho những người lao động có trách nhiệm hay quyền lợi tham gia bảo hiểm y tế, không nhằm mục đích lợi nhuận. Việc gia hạn thẻ BHYT cũng là một vấn đề mà mọi người quan tâm. Vậy gia hạn thẻ BHYT như thế  nào? Trình tự, hồ sơ gia hạn cần những gì? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

gia-han-the-bhyt-nam-2019

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 có ghi nhận về giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế như sau:
+ Các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như: nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng và cuối cùng là nhóm do ngân sách nhà nước đóng tham gia bảo hiểm y tế lần đầu thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế.
+ Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị sử dụng nối tiếp trong những ngày thẻ bảo hiểm y tế cũ hết thời hạn sử dụng.

Trong trường hợp người lao động sử dụng thẻ bảo hiểm y tế chuẩn bị hết giá trị sử dụng thì trước đó 30 ngày sẽ tiến hành làm thủ tục xin gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, còn đối với trường hợp thẻ bảo hiểm y tế hết giá trị sử dụng thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thẻ bảo hiểm y tế hết hạn người sử dụng thẻ phải tiến hành làm thủ tục xin gia hạn thẻ bảo hiểm y tế. Khi đó, thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị tiếp nối với ngày hết hạn trên thẻ bảo hiểm y tế cũ.
Người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi làm thủ tục xin gia hạn thẻ bảo hiểm y tế sẽ phải chuẩn bị những giấy tờ sau:
+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mẫu TK1-TS, theo đó người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế có thể tải mẫu TK1-TS và điền thông tin theo mẫu.
+ Thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng.
Người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế nộp một bộ hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm xã hội để làm thủ tục xin gia hạn thẻ bảo hiểm y tế.

Theo khoản 2 Điều 47 Quyết định 595/QĐ-BHXH và khoản 4 Quyết định 888/QĐ-BHXH quy định thẻ BHYT có giá trị sử dụng tương ứng với số tiền đóng BHYT, trường hợp chậm đóng thẻ BHYT từ 30 ngày trở lên thì thẻ sẽ hết hạn.
Cơ quan bảo hiểm sẽ chỉ cấp lại thẻ BHYT đối với trường hợp có thay đổi thông tin ghi trên thẻ BHYT, mất, hỏng, rách hoặc khi có đề nghị từ đơn vị (họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, loại đối tượng, mã hưởng, thay đổi nơi khám chữa bệnh, thời gian đủ 5 năm liên tục).

Từ ngày 1/8/2017, thẻ BHYT mới không ghi thời hạn sử dụng (từ ngày… đến ngày…) như trước đây, mà chỉ ghi giá trị sử dụng từ ngày…
Đối với TP.HCM, doanh nghiệp đóng tiền tháng 12/2018 vào thời gian từ ngày 20/12/2018 đến ngày 31/12/2018.

van-ban-quy-dinh-the-bhyt

 

Việc gia hạn thẻ BHYT năm 2019 được hướng dẫn như sau:
– Đơn vị hướng dẫn người tham gia BHYT rà soát thông tin ghi trên thẻ BHYT, nếu có sai sót đề nghị cơ quan BHXH cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia.
Cơ quan BHXH chủ động thực hiện gia hạn thẻ BHYT năm 2019 trên cơ sở dữ liệu quản lý, không thực hiện in lại thẻ BHYT. Chỉ cấp lại thẻ BHYT đối với trường hợp có thay đổi thông tin ghi trên thẻ BHYT, mất, hỏng, rách hoặc khi có đề nghị từ đơn vị;
– Các đơn vị sử dụng lao động trích chuyển số phải nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hết tháng 12/2018 theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội: “hằng tháng đơn vị trích từ tiền lương của người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH”.
Đối với trường hợp đơn vị có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bài viết : “Gia hạn thẻ BHYT năm 2019”

Các từ khóa liên quan: Luật  BHXH, cách tra cứu thông tin BHXH, BHYT

Có thể bạn quan tâm: BHXH bắt buộc có các chế độ sau:
– Ốm đau;
– Thai sản;
– Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
– Hưu trí;
– Tử tuất;

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận