Hồ sơ, thủ tục với hàng hóa bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng

Hồ sơ, thủ tục với hàng hóa bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng

Hồ sơ, thủ tục với hàng hóa bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng

(Hình ảnh: Hồ sơ, thủ tục với hàng hóa bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng)

(Hình ảnh: Hồ sơ, thủ tục với hàng hóa bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng)

1.  Hồ sơ đối với tài sản, hàng hóa hư hỏng hoặc do hết hạn sử dụng:

** Căn cứ theo Điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC Quy định về hồ sơ đối với tài sản, hàng hóa hư hỏng hoặc do hết hạn sử dụng như sau:

” Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, được tính vào chi phí được trừ như sau:

– Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.

– Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).”

** Theo quy định trên, hàng hoá hư hỏng do hết hạn sử dụng, khi xử lý cần những hồ sơ sau:

– Biên bản kiểm kê xác định khối lượng hàng hoá hư hỏng

Bạn đang xem: Hồ sơ, thủ tục với hàng hóa bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng

– Hồ sơ quy trách nhiệm 

– Hồ sơ bồi thường

2. Thủ tục đối với tài sản, hàng hóa hư hỏng hoặc do hết hạn sử dụng

** Căn cứ theo Điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định như sau:

” Hồ sơ nêu trên được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.”

3. Thuế GTGT đối với hàng hóa bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng

** Căn cứ theo Quy định tại điều 14, khoản 1 Thông tư 219/2013/TT-BTC về nguyên tắc khấu trừ thuế đầu vào, có quy định:

” 1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế GTGT bị tổn thất.

Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hoả hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hoá mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu huỷ. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế.”

==> Theo quy đinh trên, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa bị hư hỏng hoặc quá hạn sử dụng nếu được bồi thường thì không được khấu trừ thuế đầu vào

– Lưu ý : Đối với hàng hoá hư hỏng, quá hạn sử dụng, đơn vị đem đi tiêu huỷ, thì doanh nghiệp chỉ cần xuất phiếu xuất kho, mà không phải xuất hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng

Bài viết: Hồ sơ, thủ tục với hàng hóa bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: biên bản kiểm kê hàng hóa hết hạn sử dụng – mẫu biên bản hủy hàng tồn kho hết hạn sử dụng – biên bản kiểm tra hàng tồn kho đã hết hạn sử dụng – xử lý hàng hết hạn sử dụng – mẫu biên bản hủy hàng hóa bị hỏng – mẫu biên bản xử lý hàng hỏng – mẫu quyết định hủy hàng tồn kho – mẫu quyết định hủy hàng hóa

  • Related Posts

    Thêm bình luận